Tietoa kuluttajansuojalaista

Kuluttajansuojalain 6. luvun 13 §:n mukaiset ennakkotiedot tilauksen pituuksista, hinnoista ja maksuehdoista on annettu verkkopalvelun tilauslomakkeiden yhteydessä.

Kestotilaus

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti ilman uusimista niin kauan kuin asiakas haluaa. Kestotilauksen voi maksaa joko yhdessä, kahdessa, kolmessa, neljässä tai kuudessa erässä / vuosi.

Kestotilauksen maksun voi saada myös suoraveloitukseen tekemällä suoraveloitussopimuksen oman pankin kanssa. Jos asiakas haluaa lopettaa kestotilauksen, tulee siitä ilmoittaa asiakaspalveluumme, puh. 014 622 133.

Määräaikaistilaus

Määräaikaistilaus on voimassa tietyn sopimuskauden ajan ja loppuu automaattisesti, ellei tilausta uusita.

Hinnasto

Voimassa oleva täydellinen tilaushinnasto julkaistaan maanantaisin painetussa Keskisuomalaisessa.

Peruuttamisoikeus etämyynnissä

Kuluttajansuojalain 6. luvun 16 §:n mukaan kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta etämyynnissä, jos sopimus koskee sanoma- tai aikakauslehtien toimitusta eikä elinkeinonharjoittaja tarjoa näitä hyödykkeitä kuluttajalle puhelimitse omasta aloitteestaan.