Ilmaisutaito

Konnat ja sankarit: Julkisuudessa esiintyvien ihmisten kuva helposti yksipuolistuu – toisista tulee sankareita ja toisista konnia. Etsi lehdistä kuvia ja tekstejä ihmisistä, joiden julkisuuskuva on myönteinen tai kielteinen. Mitä ilmaisuja ihmisistä käytetään? Tehkää henkilöistä liioiteltuja hahmoja, joissa heidän piirteensä korostuvat.

Paneelikeskustelu: Aiheena esimerkiksi ”Onko tulevaisuudessa sanomalehtiä?”. Paneelille valitaan puheenjohtaja ja siihen osallistuville annetaan roolit (esimerkiksi sanomalehden päätoimittaja, internet-sivujen tekijä jne.). Tarvitaan myös yleisö, joka esittää kommentteja ja kysymyksiä.

Sanoista tapahtumaksi: Valitse uutinen, jossa on osallisena useampi henkilö. Tehkää esitys tapahtumien kulusta. Aloittakaa tilanne pohtimalla, mitä henkilöt ovat ennen uutisen kuvaamaa tilannetta tehneet, ajatelleet, suunnitelleet jne. Viekää tilanne myös pitemmälle, kuin uutisessa. Mitä tapahtuu esimerkiksi kolarin/tulipalon/ryöstön jälkeen? Muunnos: määrätkää esitykselle tyylilaji, esimerkiksi komedia tapahtuneesta ryöstöstä.

Sama aika, eri näkökulma: Lehtiuutinen ei yleensä etene aikajärjestyksessä, vaan tärkeysjärjestyksessä. Pura esimerkiksi onnettomuusuutinen aikajärjestykseen ja tee siitä esitys. Pilko tapahtumat eri henkilöiden näkökulmasta katsotuiksi. Mitä tekivät samalla hetkellä esimerkiksi kolarin eri osapuolet, ambulanssihenkilökunta, poliisi?

Sankarit kohtaavat: Valitkaa keskenään erilaisia sarjakuvien suosikkihahmoja. Mitä ominaisuuksia heihin liittyy? Suunnitelkaa, millainen on tilanne, jossa sovitut hahmot kohtaavat, esimerkiksi Kissa Karvinen, Teräsmies ja Muumimamma. Muunnos: arvuutusleikki, jossa esitetään sarjakuvahahmoja, ja muut yrittävät tunnistaa hahmon.

Sarjakuvasta draamaksi: Esittäkää sarjakuvastrippi näytelmänä.

Vaatteita sanomalehtipaperista: ks. esi- ja alkuopetus