Kielet

Kuvan tekstitys: poista vieraskielisen uutisjutun uutiskuvasta kuvateksti, tee kuvaan teksti jutun tietojen perusteella. Helpompi versio: tee uutiskuvaan kuvateksti vieraalla kielellä.

Käännös suomeen: Tee suomenkielinen referaatti vieraskielisestä uutistekstistä.

Käännös muuhun kieleen: Selosta Suomessa tapahtunut ajankohtainen uutinen lyhyesti toisella kielellä. Esimerkiksi: kerro paikallinen tärkeä uutinen englanniksi vaihto-oppilaalle tai ystävyyskoulun väelle. Muunnos: referoi suomenkielinen uutinen muulla kielellä.

Lehtinäyttely: osta ulkomaisia lehtiä opetuskäyttöön – ulkomaiset lehdet eivät lähetä Suomeen maksutonta aineistoa. Lehtinäyttelyn kokoaminen kieltenopettajien yhteistyönä.

Mainoskuvien tekstitys: Valitse mainosta, joissa on henkilöitä. Kirjoita henkilöille puhekuplat opiskeltavalla kielellä.

Nettisivut: Ulkomaisten medioiden nettisivustot löytyvät osoitteesta http://www.abyznewslinks.com

Otsikointi: poista vieraskielisestä uutisesta otsikko, tee oma otsikko.

Puhekuplat: Poista sarjakuvasta tekstit, kirjoita omat puhekuplat opiskeltavalla kielellä.

Ruotsi: Tilaa ruotsinkielisiä Suomessa julkaistavia lehtiä maksutta opetuskäyttöön. Esi- ja alkuopetukseen suunniteltu oppilaan työkirjanen Krokodilpasset sopii työskentelyyn 7.-8. luokilla (www.sanomalehdet.fi).

Sisältöbongaus: Etsi vieraskielisestä lehdestä juttu, joka kiinnostaa sinua. Kirjoita ylös jutun otsikko ja 5 avainsanaa jutusta.

Säätiedotus: Kerro oman alueen säätiedotus opiskeltavalla kielellä.

Uutisaiheiden vertailu: Vertaile eri maiden lehtien ja televisiokanavien nettisivujen uutisotsikoita. Miksi mikäkin uutinen on ykkösaiheena kussakin maassa?

Uutisharjoitus: Etsi ulkomaisesta lehdestä/nettisivulta perusuutinen, esimerkiksi onnettomuusuutinen. Etsi tekstin perusteella vastaukset uutisen peruskysymyksiin: Mitä (tapahtui)? Missä? Milloin? Miksi? Millä seurauksella?

Uutisotsikot: Käännä uutinen/uutisotsikoita ulkomaisista nettilehdistä. Vertaile Suomessa julkaistuun vastaavaan uutiseen.

Vieraskieliset sanat: Etsi mainoksista, bändien nimistä yms. vieraskielisiä ilmauksia. Saako ilmauksen käännettyä luontevasti suomeksi?

Ystävyyskoulu: Oman alueen uutisten vaihto ulkomaisen ystävyyskoulun kanssa.