Opinto-ohjaus

Ammatit lehdessä: Mitkä ammatit ovat esillä päivän lehdessä a) kuvissa b) haastateltujen ihmisten titteleinä? Mediakriittinen ote, ammattien arvostus, sukupuolten näkyminen ammateissa.

Avoimet työpaikat: Tutki sanomalehdestä ilmoituksia avoimista työpaikoista. Millaisia paikkoja on auki, millaisia vaatimuksia valittavalle henkilölle ilmoituksissa on? Tee lista vaatimuksista tai ryhmittele vaatimuksia, pohdi, millä tavalla vaadittavat taidot saa (henkilökohtaiset ominaisuudet, koulutuksen osuus, työkokemuksen painotus jne.).

Oppilaitokset: Tutki opiskelupaikkojen lehteen laittamia ilmoituksia. Kuinka oppilaitokset mainostavat itseään, mitä ne painottavat, millaisen kuvan opiskelusta ne antavat? Valmistuuko koulutuksesta ammattiin vai ovatko ne esimerkiksi lyhytkursseja?