Terveystieto

Elämänkaari: Kerää lehdistä ja mainoksista kuvia ja aineistoa, joka liittyy ihmisen eri elämänvaiheisiin. Mediakriittinen lähtökohta aineiston tarkasteluun: yhteiskunnassa vallitsevat kauneusihanteet, ketkä esiintyvät toimijoina, ikärasismi, lasten ja nuorten roolit mediassa.

Mielikuvat: Ota lähtökohdaksi esimerkiksi Ville Valon kuva tupakan kera. Pohtikaa, mitä mielikuvia Ville & tupakka synnyttävät. Ideoikaa, millaiseksi mielikuvat muuttuvat, jos tupakka vaihtuisi esimerkiksi a) porkkanaan b) pureskeltuun kynänpätkään c) huulipunaan. Mitä mielikuvia tiettyjen tuotteiden avulla synnytetään, esimerkiksi vapaus, kapina, menevyys, rentous, rohkeus.

Minäkuva: liimaa posterille itseäsi kuvaavia asioita (perhe, harrastukset, haaveet jne.)

Onnettomuuksien syyt: Tutkikaa onnettomuusuutisia. Mistä onnettomuudet ovat johtuneet, mikä on ihmisen osuus niiden syntyyn. Nuoret/pyöräilijät liikenteessä, kevyen liikenteen onnettomuudet. Oman alueen turvallisuus, millaisia liikenneuutisia nuoret omista kokemuksistaan saisivat. Muunnos: posterin kokoaminen seinälle, mukaan erityisesti omalla alueella tapahtuneet onnettomuudet. Mukana voi olla kartta, johon laitetaan nuppineula onnettomuuksien tapahtumapaikalle.

Perhe: Hanki eri aikakaus- ja sanomalehtiä. Etsikää ryhmätyönä perheuutisia, myönteisiä ja kielteisiä. Miksi perheen/parisuhteen elämä voi mennä pieleen, mikä pitää yhdessä?

Päihteet: Etsi lehtijuttuja, joihin päihteet liittyvät tavalla tai toisella. Aiheita voi löytyä monelta eri osastolta ja monentyyppisinä juttuina, esimerkiksi onnettomuusuutisista (rattijuopot, perheväkivalta), urheilusta (nuuskan käyttö, voiton juhliminen), ruokasivulta (viiniarviot, alkoholi ruuan mausteena), henkilöhaastattelusta (raittiusvakaumus, riippuvuuden voittaminen), matkajuttu (viinaralli Viroon), mainonta. Pohdinta: Millaisiin aiheisiin päihteet yleensä liittyvät? Luokittele jutut ja kuvat myönteisistä ja kielteisistä asioista kertoviin. Löytyikö juttuja, joissa ihannoidaan päihteiden käyttöä?

Ravitsemus: Ks. kotitalous

Sankaruus: Ovatko urheilusivuilla esitellyt ihmiset voittajia vai häviäjiä? Kuinka sivut kertovat voitoista/tappioista? Tutki juttujen otsikoita, sijoituspaikkaa ja kokoa. Valitse tarkasteluun juttu, jossa ”oma joukkue” tai suomalainen urheilija on tuottanut pettymyksen. Millä tavalla juttu käsittelee aihetta, esimerkiksi selitellen, muiden panosta vähätellen, urheilijaa kannustaen, urheilijaa haukkuen jne.? Voiko häviäjä olla sankari?

Tv ja uni: Luokan tilanteen alkukartoitus nimettömänä: monenko tunnin yöunet ehdit tavallisimmin nukkua a) arkena b) viikonloppuna. Ehditkö mielestäsi nukkua tarpeeksi? Yhteenveto, tilasto luokan tuloksista (matematiikka?). Tieto-osuus: Paljonko ihminen tarvitsee unta, onko luokalla univajetta. Vedetään yhteisesti raja johonkin aikaan, jolloin olisi unentarpeen tyydyttämiseksi viisainta mennä nukkumaan huomioiden seuraavan koulupäivän alkaminen. Tutkitaan päivän televisio-ohjelmia. Katsotaan, mitkä aikarajan jälkeen esitettävät ohjelmat houkuttelevat katsomaan. Pohdinta: Millaisia ohjelmia esitetään myöhällä? Moneltako valitut ohjelmat päättyvät? Onko rauhoittuminen ja nukahtaminen ko. ohjelmien jälkeen helppoa (esim. väkivaltasarja tai peliohjelma)?

Ulkonäkö, sukupuolisuus. Alkupohdinta: Kuka on nuori, sovitaan jonkinlaiset pelisäännöt siitä, ketä otetaan mukaan analyysiin. Valitse kuva nuoresta, joka näyttää hyvältä. Miksi hän näyttää hyvältä? Millaisissa miehen ja naisen rooleissa nuoret esiintyvät lehtikuvissa ja mainoskuvissa? Ovatko nuoret oman ikäistensä näköisiä?