Tällainen on Jyväskylän uusi kirkkoherra

Jyväskylän uusi kirkkoherra on Arto Viitala. Viitala on kertonut  Keskisuomalaiselle haastattelussa tammikuussa olevansa naimisissa. Puoliso Päivi on palveluohjaaja. Perheessä on lisäksi 15- ja 18-vuotiaat tyttäret. Harrastuksikseen Viitala on maininnut etenkin koiran kanssa liikkumisen sekä lukemisen.

Hengellisestä/poliittisesta taustastaan Viitala on kertonut näin:

"Sitoutumaton poliittisesti ja myös herätysliikkeiden osalta. Kristilliseen nuorisotyöhön liittyviä tukiyhdistysten jäsenyyksiä (esim. Saapas-toiminta), autoliiton passiivinen jäsenyys ja Palokka-seuran, passiivinen jäsenyys, Jyväskylän konserttisalin tukiyhdistyksen ja sen hallituksen jäsenyys, pappien ammattijärjestö, Sisä-Suomen sotainvalidien luottamuspappi".

Viitala on kertonut uskovansa ruumiin ylösnousemukseen, neitseestä syntymiseen sekä Jumalan kolmiyhteyteen.

Viitalan mielestä avioliittoon vihkiminen kohdistetaan vain miehen ja naisen väliselle liitolle kirkolliskokouksen linjauksen mukaisesti.

"Mutta myös samaa sukupuolta olevien, parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan on mahdollista rukoilla", Viitala sanoi.

Viitala haluaisi kehittää Jyväskylän seurakunnan toimintaa seurakunnan strategian mukaisesti rohkeaa hengellisyyttä ja reilua välittämistä painottaen ja seurakuntalaisten osallistumista myös vastuunkantamiseen vahvistaen.

Kirkon jäsenmäärän vähenemiseen Viitala puuttuisi laajalla perustoiminnalla, joka tukisi ihmisiä niin inhimillisesti kuin hengellisesti.  "Lisäksi meidän tulee aktiivisen viestinnän ja muun yhteydenpidon avulla kertoa kirkon tekemästä hyvästä työstä", Viitala on sanonut tammikuussa. Kirkon tehtävä on Viitalan mukaan "kertoa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja auttaa näin ihmisiä löytämään tien armollisen Jumalan luokse, aitoon ihmisyyteen, lähimmäisyyteen ja ikuisen elämän toivoon".

Arto Viitalasta Jyväskylän kirkkoherra