Äitiysvapaa on nyt 105 päivää, isyysvapaa 54

Eduskunta hyväksyi ison kasan lakeja valmiiksi tiistaina. Vanhempainpäivärahasäännöksiä muutetaan niin, että lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla.

Mistä on kyse?

– Nykyään äitiysvapaa kestää 105 päivää, eli noin neljä kuukautta. Sen ajalta maksetaan äityisrahaa.

– Äitiysvapaa alkaa 5-8 viikkoa ennen laskettua aikaa.

– Isyysvapaa on enintään 54 päivää, eli noin yhdeksän viikkoa.

– Isyysvapaa on pidettävä siihen mennessä, kun lapsi täyttää kaksi vuotta.

– Isä voi olla kotona yhtä aikaa äidin kanssa 1–18 arkipäivää sinä aikana, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.

– Vanhempainvapaalle voi jäädä isä tai äiti. Sen ajalta Kela maksaa vanhempainrajaa 158 päivää, eli noin puoli vuotta.

– Vanhemmat eivät voi olla vanhempainvapaalla yhtä aikaa.

Lähde: Kela