Asiantuntija uskoo vahvasti: "Koulutusjärjestelmä kestää säästöt"

Suomen koulutusjärjestelmä voi säilyä laadukkaana suurista säästöistä huolimatta. Resurssien väheneminen ei välttämättä aiheuta dramaattisia muutoksia, koska koululaisten ja opiskelijoiden ikäluokat pienenevät.

Näin uskoo johtaja Harri Peltoniemi Karvista (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus). Hän korostaa, että säästötoimet tulisi kuitenkin tehdä taiten ja harkiten.

– Vaikka koulutukseen on kohdistettu leikkauksia jo pitkään, niin oppimistulokset eivät ole meidän arviointiemme mukaan juurikaan heikentyneet. Uskon, että tulokset eivät romahda tulevaisuudessakaan, koska Suomessa on maailman parhaiten koulutetut opettajat, Peltoniemi sanoo.

Helsingissä ja Jyväskylässä

Itsenäinen koulutuksen arviointivirasto Karvi aloitti toimintansa vajaat kaksi vuotta sitten, kun korkeakoulujen ja koulutuksen arviointineuvostot ja Opetushallituksen arviointitoiminnot yhdistyivät. Karvi toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Viraston päätoimipaikka on Helsingin Postitalossa, jossa työskentelee 33 henkilöä. Lisäksi Jyväskylässä toimii seitsemän henkilön yksikkö.

– Toiminta kahdella paikkakunnalla on sujunut erittäin hyvin. Nykytekniikka mahdollistaa joustavan yhteydenpidon. Pidämme esimerkiksi yhteisiä kahvitunteja, jolloin näemme kaikki toisemme videoyhteyden välityksellä.

Karvi ryhtyy tänä vuonna toteuttamaan uutta, vuodet 2016–2019 kattavaa arviointisuunnitelmaa. Tänä vuonna uusia arviointeja aloitetaan parikymmentä.

– Nyt meillä on näytön paikka, sillä olemme tähän saakka toteuttaneet arviointeja, jotka periytyivät vanhoista organisaatioista. Alkaneella kaudella haemme entistä enemmän trenditietoa siitä, kuinka esimerkiksi oppimistulokset kehittyvät ajassa.

Suurelle yleisölle arviointitoiminta on suhteellisen tuntematonta. Sillä on kuitenkin tärkeä rooli koulutuksen kehittämisessä.

– Pyrimme tukemaan opettajia ja koulutuksen järjestäjiä työssään. Arvioinnin pitäisi löytää sekä hyvät käytännöt että kipukohdat, joita voidaan sitten parantaa, Harri Peltoniemi pohtii.

Uudistumista tarvitaan

Hänen mukaansa koululaisten oppimistulokset ovat edelleen hyviä, vaikka Suomen sijoitukset Pisa-vertailussa ovat heikentyneet.

– Syynä kehitykseen on lähinnä se, että eräät Aasian maat ovat parantaneet suorituksiaan ja menneet Suomen ohi. Suomen taso on pysynyt lähes ennallaan.

Peltoniemi kehuu suomalaista opettajan koulutusta ja valmistuneiden ammattitaitoa. Kansainvälisesti on erittäin harvinaista, että luokanopettajilta vaaditaan maisterin tutkinto Suomen tapaan.

– Pitkä pohjakoulutus mahdollistaa sen, että opettajat voivat työskennellä hyvin itsenäisesti. Mallin heikkous on se, että yhteistyötä ei tehdä aina riittävästi. Minusta opettajien vertaistukea pitäisi lisätä.

Tulevina vuosina opettajat ja rehtorit joutuvat uudistumaan, kun peruskouluissa siirrytään oppiainekohtaisesta opetuksesta ilmiöpohjaiseen opetukseen. Sillä tarkoitetaan oppiainerajoja rikkovaa, tutkivaa otetta oppimiseen.

– Samassa yhteydessä toivoisin, että lapsista ja nuorista otettaisiin entistä suurempi kokonaisvastuu. Se edellyttää muun muassa yhteistyön lisäämistä eri kouluasteiden välillä.

Korkeakouluihin kohdistetut säästöt ovat herättäneet viime aikoina vilkasta keskustelua. Julkisuudessa on ehdotettu esimerkiksi yliopistojen määrän vähentämistä. Olisiko se hyvä ratkaisu?

– Yliopistojen lukumäärä ei ole keskeistä, tärkeintä on, mitä ne tuottavat ja tekevät. Arviointitiedon valossa yliopistojen tulisi lisätä yhteistyötä ja profiloitumista ydinosaamiseen, Peltoniemi ehdottaa.