Jyväskylän yliopistoon ensimmäinen kyberprofessori

Martti Lehdon pesti kestää viisi vuotta.

Rehtori on nimittänyt Jyväskylän yliopiston ensimmäiseksi kyberturvallisuuden professoriksi sotatieteiden tohtori Martti Lehdon. 15. maaliskuuta alkava pesti on määräaikainen ja kestää viisi vuotta. Professuuri sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan (IT) tietotekniikan laitokselle.

Kyberturvallisuus on yliopistossa tutkimuksen profiloitumisalue. IT-tiedekunnan tavoite on olla kyberturvallisuuden johtava tutkimuslaitos Suomessa ja Euroopassa. Jyväskylän alueelle on jo kasvamassa kyberturvallisuuden kokonaisuus, johon kuuluu Puolustusvoimien ja muiden turvallisuusviranomaisten yksiköitä sekä turvallisuusyrityksiä ja kyberturvallisuuskoulutusta antavia laitoksia.

Lehto, 60, on osallistunut kansallisiin kyberturvallisuuden kehittämishankkeisiin sekä toiminut vierailevana opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä Yhdysvalloissa Florida State University:ssä Tallahasseessa ja MIT:ssa Bostonissa.

Professori Lehdon tehtävässä painottuu kyberturvallisuuden yhteiskunnallinen vaikuttaminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä yhteistoiminta kansallisten ja kansainvälisten turvallisuusorganisaatioiden kanssa. Tehtävään kuuluu lisäksi kyberturvallisuuden ja kyberpuolustuksen laaja-alainen tutkimus ja opetus sekä osallistuminen alan tutkijakoulutuksen toteuttamiseen.

Ura Ilmavoimissa

Lehto on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien tietotekniikan laitoksella tehtävänään informaatioturvallisuuden maisteri- ja jatkokoulutuksen suunnittelu sekä kyberturvallisuuden tutkimus ja opetus. Syyskuussa 2014 hänet nimitettiin kyberturvallisuuden dosentiksi.

Ennen akateemista uraansa Jyväskylän yliopistossa professori Lehto teki 30 vuoden työuran Ilmavoimissa, jossa hän työskenteli Ilmavoimien johtamisjärjestelmän suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä viimeisenä tehtävänään apulaisesikuntapäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa.

− Tulevaisuuden kyberturvallisuuden edelläkävijyys Suomessa löytyy kyvystä hahmottaa ja luoda strateginen tavoitetila sekä toteuttaa strategiseen ketteryyteen ja innovatiivisiin kokeiluihin perustuvaa toimintakulttuuria. Kyberturvallisuus digitaalisessa maailmassa muuttuu ja kehittyy yhä kiihtyvällä nopeudella ja siksi tarvitaan kyvykkyyttä toimia kehityksen eturintamassa, professori Lehto painottaa.