Keski-Pohjanmaan lääkäripalveluiden kilpailutuksesta moitteet

KKV on vuoden alusta alkaen valvonut hankintalain noudattamista ja erityisesti laittomia suorahankintoja.

Todennäköisesti vain yhdellä toimittajalla on ollut mahdollisuus voittaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän kilpailutuksessa. Näin sanotaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksessä. Ongelmat koskivat etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutusta.

KKV:lle tehdyn pyynnön mukaan vertailuperusteet suosivat käytännössä yhtä markkinoilla toimivaa palveluntuottajaa ja sulkevat pois muut.

– Tästä johtuen aitoa kilpailua ei välttämättä pääse syntymään ja yksi toimittaja voi käytännössä hinnoitella palvelunsa haluamallaan tavalla. Tarjouspyynnön vertailuperusteet voivat johtaa siihen, että markkinatilanteen mahdollistamaa kilpailua markkinatoimijoiden välillä ei hyödynnetä kilpailutuksessa, KKV kirjoittaa tiedotteessa.

KKV on vuoden alusta alkaen valvonut hankintalain noudattamista ja erityisesti laittomia suorahankintoja.