Linja-autonkuljettajia tutkittiin – vieraasta kulttuurista tulevilla hankalampi suhde suomalaissyntyisiin työkavereihin

Maahanmuuttajat ja suomalaissyntyiset tulevat työpaikoilla sitä paremmin toimeen, mitä lähempänä heidän kulttuurinsa ovat toisiaan, osoittaa tuore väitöstutkimus.

Kun kulttuurien etäisyys oli suurempi, maahanmuuttajat kokivat työtoverisuhteet suomalaissyntyisiin vähemmän myönteiseksi. Suuri etäisyys kasvatti myös riskiä joutua työpaikkakiusaamisen kohteeksi ja sosiaalisesti eristetyksi. Asia ilmenee Barbara Bergbomin tuoreesta Tampereen yliopistossa tarkastetusta psykologian väitöskirjasta.

Ihmiset kokivat suhteet omaan kulttuuriin kuuluvien työtoverien kanssa myönteisemmiksi kuin muihin kulttuureihin kuuluvien kanssa.

Tutkittavat olivat linja-autonkuljettajia ja mekaanikkoja, joista osa oli maahanmuuttajataustaisia ja osa valtaväestöön kuuluvia.

Bergbomin mukaan läheisiä ja myönteisiä työtoverisuhteita oli kuitenkin sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä että eri maista tulleiden maahanmuuttajien kesken. Joka kuudes maahanmuuttaja kertoi, että läheisin työtoveri on muusta kulttuurista tai maasta kuin hän itse. Suomalaissyntyisistä näin kertoi joka kymmenes.

Mitä myönteisemmäksi tutkittavat kokivat työtoverisuhteet, sitä tyytyväisempiä he olivat myös työhön.