Lomitustyöryhmä: Maatalousyrittäjän vuosiloma jatkossa tilakohtainen

Raportti esittää isoa myllerrystä nykyjärjestelmään. MTK:n mukaan loman pitäisi edelleen säilyä henkilökohtaisena.

Maatalousyrittäjien vuosiloma muuttuu henkilökohtaisesta tilakohtaiseksi, mikäli lomituspalveluiden uudistamista pohtineen työryhmän esitys menee sellaisenaan läpi. Samalla vuosiloma pitenisi 26 päivästä 31 päivään. Työryhmän esitykset merkitsevät isoa myllerrystä nykyjärjestelmään sekä toimeenpanon että palveluiden suhteen.

Myös lisävapaan ja itse hankitun lomituksen käyttö helpottuu, kun maatalouden lomitusvastuu siirtyy maakunnille, työryhmä toteaa. Lomituspalveluiden uudistusta pohtinut työryhmä luovutti loppuraporttinsa perjantaina perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.).

Raporttiin liittyy MTK:n täydentävä lausuma, jonka mukaan vuosiloma tulisi säilyttää edelleen henkilökohtaisena. MTK muistuttaa, että lomituspalveluilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä osana ruokaturvaa ja Suomen huoltovarmuutta.

Lomituspalvelut siirtyvät raportin esityksen mukaan 18 maakunnan vastuulle. Toimintaa valvoisi uusi Valtion ohjaus- ja valvontavirasto. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela voi tarjota niille osaamistaan.

Ehdotuksen mukaan lomituspalvelut ja -hallinto kuuluisivat maakuntien yleiskatteisen rahoituksen piiriin.

Sekä toimeenpanoa että palveluja koskevat esitykset merkitsisivät suurta muutosta nykyjärjestelmään. Esityksessä olevien lomituspalvelujen tarkoituksena on nykyiseen tapaan tukea maatalousyrittäjien sosiaaliturvan toteutumista, työssä jaksamista ja työurien pidentymistä.

Työryhmän esitystä seuraa lausuntokierros, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017.