Vain vajaa kolmannes nuorista äänesti viime kuntavaaleissa

18–24-vuotiaista miehistä viime kuntavaaleissa äänesti 28 prosenttia ja naisista 32 prosenttia.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa vain 30 prosenttia 18–24-vuotiaista äänestäjistä käytti äänioikeuttaan, käy ilmi Sami Borgin ja Sari Pikkalan Kuntavaalitrendit-raportista.

18–24-vuotiaista miehistä viime kuntavaaleissa äänesti 28 prosenttia ja naisista 32 prosenttia.

Borgin mukaan nuorten äänestysinnokkuus on huolestuttavan alhaista eikä lupaa hyvää tulevien kuntavaalien äänestysprosenteille. Selvää syytä nuorten alhaiselle äänestysinnolle Borg ei osaa sanoa, mutta vierittää palloa koulujen suuntaan.

Oppilaitoksissa järjestettävät koululaisvaalit, joissa äänestetään vaalien oikeita ehdokkaita mutta joilla ei ole vaikutusta lopputulokseen, ovat Borgin mukaan hyvää demokratiakasvatusta.

– Koulujen kansalaiskasvatukseen pitäisi kiinnittää huomiota. Demokratiakasvatus on todella pitkäjänteistä työtä, Borg sanoo.

– Suomi ei ole mikään demokratiatyön mallimaa, päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsi, joka on tässä suhteessa maailman kärkeä. Suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi enemmän miettiä demokratiaan liittyvien asioiden arvostusta.

Nuorten erot varttuneempien ikäryhmien äänestysintoon ovat huomattavia, sillä esimerkiksi 35–54-vuotiaista äänesti 58 prosenttia ja 55–69-vuotiaista 72 prosenttia äänioikeutetuista.

Myös 25–34-vuotiaiden äänestysinto jätti toivomisen varaa, sillä heistä vuoden 2012 kuntavaaleissa äänesti vain 40 prosenttia.