Tavoitteena arvokas vanhuus

Esitys ns. vanhuspalvelulaista luovutetaan maaliskuun lopussa ja eduskunnan käsittelyyn laki ehtinee todennäköisesti syksyllä. Vanhusten palveluiden järjestäminen ja ikääntyneiden elämänlaatu tullaan tällä lailla linjaamaan pitkälle tulevaisuuteen. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin tavoitteena on ollut koko lain valmistelun ajan saada henkilöstömitoitus osaksi tulevaa lakia.

Henkilöstömitoituksessa kyse on koulutetun hoitotyötä tekevän henkilökunnan määrästä suhteessa asiakkaiden tai potilaiden määrään. Vanhusten hyvä, laadukas ja turvallinen hoito ja hoiva toteutuu vain, jos koulutettua hoitohenkilökuntaa on kaikilla työpaikoilla ja kaikissa työvuoroissa riittävästi.

Viime kädessä kyse on arvovalinnoista. Millaiset palvelut haluamme jatkossa turvata vanhusväestölle?

SuPer on jo vuosia tehnyt työtä, jotta suositukset saadaan sitoviksi. Viestit jäseniltä, jotka vanhusten parissa työskentelevät, ovat olleet hälyttäviä.

Kotihoidossa työskentelevien SuPerin jäsenten keskuudessa julkaistiin viime keväänä selvitys, joka oli karua luettavaa. Työntekijät joutuvat jopa miettimään, milloin kyseessä on asiakkaan, tyypillisesti juuri vanhuksen, heitteillejättö.

SuPerin kanta on, että nykyiset laitoshuollon suositukset hoitohenkilöstön määrästä eivät ole turvanneet hyvää hoidon tasoa kaikissa hoitopaikoissa. Kotihoidossa puolestaan ei suosituksia ole olemassa lainkaan.

Suositusten sijaan henkilöstömitoitus tulee saada lakisääteiseksi ja sen tulee olla vähintään nykyisten suositusten mukainen.

Mitoituksen lähtökohtana tulee aina olla asiakkaiden toimintakyky ja hoidon sekä palvelun tarve. Mitoitukseen ei myöskään saa laskea mukaan henkilöitä, jotka todellisuudessa eivät osallistu hoitotyöhön tai henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta. Riittävä mitoitus takaa, että koulutetuilla hoitajilla on aikaa hoidettaville ja itse hoitotyöhön.

Lakiluonnokseen kirjattu työntekijän ilmoitusvelvollisuus palvelun vastuuhenkilölle tai valvontaviranomaisella palvelussa havaituista epäkohdista on parannus nykyiseen tilanteeseen. Monella työpaikalla epäkohdista puhuminen esimerkiksi luottamushenkilöille tai tiedotusvälineille on ollut kiellettyä. Ilmoitusvelvollisuuden sijasta työntekijällä tulisi kuitenkin olla ilmoitusoikeus, sillä ennakollinen valvonta on ensisijaisesti työnantajan vastuulla.

Tänä keväänä SuPer on mukana Vanhuus rokkaa -hankkeessa, joka on seniori- ja vanhustyön tukemiseen suunniteltu hyväntekeväisyyskampanja. SuPer on yhteistyökumppanina hankkeessa, sillä arvokas vanhuus ja sen turvaaminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme.

Jyväskylässä Vanhuus rokkaa -konsertti järjestetään 22.3. Vetoomuksen arvokkaan vanhuuden ja riittävän hoitohenkilökunnan puolesta voi allekirjoittaa SuPerin verkkosivuilla www.superliitto.fi.

Juhani Palomäki

puheenjohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Uusimmat

Mielipidekirjoitus

Lyhyet

Kaikesta pitää voida keskustella politiikassa

Kädenväännössä hiilinieluista ensimmäinen erä Suomelle

Lyhyet

Yhteistyötä toiselle asteelle

Muisti- sairaus ja historia

Kärkisten silta ei vienyt maakunnan liikennerahoja

Hyvää mieltä ja onnen- hippuja

Lyhyet

Lyhyet

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.