Opintojen sujumista ymmärretään jo tukea yliopistoissa

Vanhoina huonoina aikoina opiskelupaikan yliopistosta saanut nuori sai rämpiä opintopolkunsa läpi miten kuten parhaiten taisi. Opintojen ohjaukseen ei takavuosina juuri kiinnitetty huomiota. Ensimmäisinä viikkoina tuore opiskelija sai tehokkaimman ohjauksen tehtävään nimetyltä vanhemmalta opiskelijalta, tutorilta. Edelleen tutorit perehdyttävät tulokkaat moniin opiskelua ja käytännön elämää koskeviin kysymyksiin. Entisaikaan opiskelijan perehdytys ja opintojen ohjaus jäikin likimain tutorin harteille.

Näin ei ole enää, ja hyvä niin. Opintojen ohjaukseen kiinnitetään yliopistossa yhä enemmän huomiota.

Jyväskylän yliopistossa opiskelijoiden ohjausta tehostetaan muun muassa ryhmäohjauksella. Ryhmäohjauksen etuna on opiskelijoiden vertaistuen hyödyntäminen opettajan ohjauksen rinnalla. Tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen sujuvuudessa, asiantuntijaksi kasvamisessa ja työllistymisessä.

Yliopisto-opiskelija pystyy halutessaan elämään melko eristäytyneesti. Ryhmäohjauksessa nämä ongelmat saatetaan tunnistaa helpommin.

Tuttua on jo se, että jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opetussuunnitelman (hops), mihin hän saa tukea omalta opintojen ohjaajaltaan.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus saada tehostettua tai täydentävää yksilöohjausta, jos opinnot takkuavat tai hän tarvitsee muita erityisjärjestelyjä opintojensa sujumiseksi. Aivan aukoton tämäkään järjestely ei ole, sillä opiskelijan on osattava pyytää tehostettua apua opintojen solmuuntumiseen. Katveeseen saattavat jäädä ne, jotka eivät pysty, uskalla tai huomaa hakea apua opiskelujumiinsa.

Opiskelijoiden monipuolinen opinto-ohjaus vaatii luonnollisesti ison työpanoksen yliopiston opettajilta ja muulta henkilökunnalta. Tehtävä on työllistävä, mutta se kannattaa.

Hyvä opintojen ohjaus kantaa hedelmää pitkällä aikavälillä; se näkyy lyhentyneinä opiskeluaikoina ja keskeyttäneiden määrän vähenemisenä. Opiskelijalle hyvä ohjaus antaa tuntuman siitä, että hänen tekemisillään – tai tekemättä jättämisillään – on oikeasti väliä. Tämä luo mielekkyyttä opiskeluun.

Uusimmat

Pääkirjoitus

Vihreät hyötyvät liikkuvista äänestäjistä

Yhteisön yhdistäjä Helsingin piispaksi

Samuli Harima rakensi Suomea

Nyt on oikea aika maksaa velkaa pois

Lisärahoitus on viesti Ruotsin puolustustahdosta

Vähävaraisten nuorten opintoja tuettava riittävästi

Urheilurahaa kotikulmille

Biotuotetehtaasta tuli uuden nousun symboli

Kolumni: Historia panee kenraalitkin riviin

Vapaa-aikaa lisätään, jotta jaksetaan töissä

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.