Pääkirjoitus

Opitun huomaa vasta ajan päästä

Nuoria pelottaa se, että he tekevät koulutusvalinnoissaan vääriä valintoja, eivätkä saa työtä. He myös katsovat, että kouluaineilla ja työelämällä ei ole yhteyttä.

Väittämät ovat tiivistyksiä nuorten näkemyksistä, joita Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) ja Fountain Park kokosivat nuorille tehdyistä kyselyistä. TAT vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä.

Siinä, että nuorten mielestä kouluaineet ja työelämä ovat kaukana toisistaan, ei ole mitään uutta. Myös korkeakoulututkinnon suorittaneet usein harmittelevat samaa asiaa. Harmittelussa on varmasti perää, joten koulutuksen sisällöissä on tältä osin varaa uudelleen arviointiin.

Silti on myös niin, että juuri koulutuksen saaneena kaikkea oppimaansa ei edes hahmota. Vasta paljon myöhemmin pystyy paremmin arvioimaan, mitä koulunpenkillä opittua osaa ja pystyy käyttämään työelämässä.

Nuoria usein moititaan epärealistisista kuvitelmista työelämästä. Mutta mistä muusta kuin realismista kertoo se, että nuoret tämänkin raportin mukaan haaveilevat työn ja perhe-elämän hyvästä tasapainosta. Toive on realismia, koska vain tuon tasapainon voimin työelämässä jaksaa vielä paljon nykyistä pidempään – ja sitähän nykynuorilta edellytetään.