Pääkirjoitus

Tervemenoa Gaussin käyrä

Joskus järkeviä muutoksia pystytään tekemään ripeästikin. Tästä yksi esimerkki on se, jos nyt kaavailtu ylioppilastutkinnon osittainen uudistaminen todella toteutuu: jo ensi keväänä tietyissä aineissa ylioppilaskokeen tuloksia ei ehkä enää väännetä väkisin normaalijakaumaan eli Gaussin käyrälle.

Merkittävä ansio mahdollisen muutoksen aikaansaamisesta kuulunee ylioppilastutkintolautakunnan uudelle puheenjohtajalle Patrik Scheinille, joka on arvostellut normaalijakauman käyttöä. Arvostelu on ollut aiheellista.

Gaussin käyrässä hyviä ja heikkoja tuloksia pyritään vääntämään käyrälle joka vuosi suurin piirtein saman verran – osaamisen tasosta riippumatta. Tämä on saanut abiturientit taktisesti valitsemaan kirjoituksiin helpompia aineita ja välttämään työläämpiä aineita varmistaakseen paremmat arvosanat. Jo tämän vuoksi järjestelmästä kannattaa luopua.

Lisäksi Gaussin käyrä on ollut epäreilu niille ahkerille, jotka ovat tarttuneet isotöisten aineiden kuten pitkän matematiikan tai harvinaisten kielten kirjoittamiseen. Tämä joukko koostuu yleensä myös parhaimmista oppilaista – ja heidän välilleen on vaikea löytää suuria eroja. Normaalijakauman käyttö on siten pakottanut myös tasokkaita suorituksia taipumaan heikompaan arvosanaan.

Normaalijakaumasta on vihdoin syytäkin luopua jotta tutkintosuoritusten epänormaaleista lopputuloksista päästään eroon.