Pääkirjoitus

Vakaan parlamentarismin ajan tasapainottaja

Suomen 11. tasavallan presidentin Tarja Halosen kausi päättyy torstaina, jolloin hän luovuttaa valtionpäämiehen vallan seuraajalleen Sauli Niinistölle.

Halosen valinta 12 vuotta sitten tasavallan presidentiksi oli historiallinen, sillä ensimmäisen kerran korkeimpaan valtiolliseen tehtävään valittiin nainen. Valinta suorassa kansanvaalissa toiseksi kaudeksi kuusi vuotta sitten oli osoitus onnistumisesta valtionpäämiehen tehtävässä.

Halosen yhteiskunnallinen työ jatkuu kotimassa ja hyvin todennäköisesti myös kansainvälisillä areenoilla. Häntä on pyydetty YK:n väestö- ja kehitysasioihin keskittyvän työryhmän johtoon. Halonen päättää lähiaikoina vastauksestaan pyyntöön.

Joka tapauksessa Halonen jatkaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista kotimaassa, mikä on erittäin myönteistä. Presidentti Halosen puheenvuoroilla on tulevien vuosien Suomessa merkittävä painoarvo.

Näinä päivinä arvioidaan Suomen ensimmäisen naispresidentin aikaa.

Millaisena Halosen 12 vuotta tasavallan presidenttinä jää historiaan?

Kuva muuttuu ajan myötä, mutta ehkä perustana säilyy Halosen kausi vakaan parlamentarismin aikana, jolloin valtionpäämiehellä oli merkittävä ulko- ja sisäpolitiikkaa tasapainottava rooli.

Erityisesti tasavallan presidentin tasapainottava vallankäyttö näkyi maan ulkopoliittisessa linjassa eli valtionpäämiehen keskeisimmällä vallankäytön alueella. Heilahtelut puolueiden kannatuksessa ja sen mukana hallituskokoonpanoissa ovat merkinneet muuttuvia sävyjä ja painotuksia ulkopoliittisessa keskustelussa ja ainakin jonkinasteisia paineita ulko- ja turvallisuuspoliittisten perusratkaisujen muuttamiseen.

Tasavallan presidentti Halosen osuus ei ole vähäinen siinä, että Suomi on jatkanut johdonmukaisesti naapurimaiden kanssa vastakkaisuuksia välttäen liittoutumattomuuden linjalla.

Halonen on käyttänyt tasavallan presidentille kuuluvia valtaoikeuksia itsenäisesti vastuuta väistämättä. Myös se on vahvistanut tasavallan presidentin asemaa valtiollista elämää vakauttavana tekijänä.