Äänekosken työllisyystilanne parantunut reilun viidenneksen vuodessa

Äänekosken työllisyyskehitys jatkaa hyvää suuntaa, mutta työttömyysaste on silti maakunnan kolmanneksi korkein.

Äänekosken työttömyysaste oli elokuun lopussa 14,2 prosenttia koko työvoimasta. Yhteensä paikkakunnalla vailla työtä oli 1205 työtöntä työnhakijaa, kun vuotta aikaisemmin työttömiä oli 1529. Pudotusta vuoden takaiseen tuli siis 324 henkilön verran eli 21 prosenttia, ilmenee Työ- ja elinkeinoministeriön Työnävälitystilastoista.

Parannusta tuli myös heinäkuuhun verraten, sillä vielä silloin paikkakunnalla oli 1342 työtöntä eli työttömiä oli 137 vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin.

Työttömistä työnhakijoista elokuun lopussa miehiä Äänekoskella oli 598 ja naisia 607. Alle 20-vuotiaita työttöminä oli 44 henkilön verran ja alle 25-vuotiaita 178. Yli 50-vuotiaita vailla työtä oli yhteensä 514. Pitkäaikaistyöttömiä Äänekoskella oli yhteensä 359 henkilöä.

Avoimia työpaikkoja Äänekoskella oli elokuun lopussa yhteensä 72, kun heinäkuussa työpaikkoja vailla tekijää oli 63. Parannusta kuukaudessa tuli siis yhteensä yhdeksän avoimen tehtävän verran.

Äänekosken työllisyystilanne on parantunut tasaisesti viime kuukausien aikana, kuten koko maakunnan. Paras työllisyystilanne Keski-Suomessa oli elokuussa Toivakassa (8,8), Muuramessa (9,1), Petäjävedellä (9,1) ja Uuraisilla (9,1). Heikoin työllisyystilanne löytyy Kinnulasta (15,5) ja Saarijärveltä (14,4), joita hyvästä kehityksestä huolimatta seuraa kolmanneksi heikoimpana Äänekoski (14,2)

Koko Keski-Suomen työttömyysaste oli elokuun lopussa 12,7, joten Äänekoski on 1,5 prosenttiyksikköä maakunnan keskiarvoa heikommassa tilanteessa. Vuodessa maakunnan työllisyystilanne parani 21,7 prosenttia eli 2323 henkilön verran. Maakuntakeskus Jyväskylän työttömyysaste oli 13,5.

Koko Suomen työttömyysaste oli elokuussa Tilastokeskuksen mukaan 7,5 prosenttia eli työttömänä oli yhteensä 202 000 henkilöä