Äänekosken ydinkeskustaa koskeva kaavavalitus nurin

Äänekosken Uudistuvan ydinkeskustan asemakaavaa koskeva valitus on hylätty Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Valituksessa vaadittiin asemakaavaa koskevan päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi. Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi Uudistuvan ydinkeskustan asemakaava I:n viime helmikuussa.

Valituksen perusteluissa mainittiin muun muassa, että ydinkeskustan uusi torisuunnitelma on keskeneräinen. Muutoksenhakijoiden myöhemmin toimittamista kirjelmistä ja selityksestä ilmeni, että kuuleminen ja demokratia on heidän mielestään hoidettu kaava-asiassa nimellisesti ja vaihtoehtoja on selvitetty heikosti. Lisäksi kaupunki maksoi muutoksenhakijoiden mielestä liian korkean kauppahinnan suunnittelualueella olevista kiinteistöistä. Niskasen kiinteistölle vaadittiin purkukieltoa, kunnes asia olisi lainvoimainen.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen purkamiskieltoa, kiinteistökauppaa ja vuorovaikutusta koskevilta osin, koska nämä perusteet esitettiin valitusajan jälkeen, eikä purkamiskiellon asettaminen kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Valituksen olivat allekirjoittaneet Äänekosken edellisen kauden kaupunginvaltuutettu Tapio Heimonen ja silloinen teknisen lautakunnan jäsen Raimo Poikonen sekä nykyinen kaupunginvaltuutettu Erkki Kautto.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla kunnallisvalituksin korkeimpaan hallinto-oikeuteen.