Äänekosken yrityskentällä on hyvä pöhinä

Äänekosken ydinkeskustassa on useita tyhjillään olevia tai purettavia liikehuoneistoja. Pitkän linjan yrittäjien eläköityminen ja kaupan alan murros näkyvät kivijalkaliikkeiden toiminnassa. Verkkokaupan yleistyminen ja digitalisaatio luovat haasteita erikoistavarakaupalle.

- Selvitämme parhaillaan kuluttajien käyttäytymistä Äänekoskella. Verkkokaupan yleistyminen haastaa paikallisia yrityksiä. Nuorilla on erilaiset kulutustottumukset kuin iäkkäämmällä väestöllä, Äänekosken elinvoimayksikön yritysneuvoja Sanna Kiuru summaa.

Useampi äänekoskelainen pitkän linja yrittäjä etsii parhaillaan toiminnalleen jatkajaa eläkkeelle jäämisen vuoksi.

- Jyväskylän läheisyys vaikuttaa erikoistavarakauppaan nettikauppojen ohella. Eläkkeelle jäävien yrittäjien kannattaa alkaa valmistella yritystä myyntikuntoon ja etsiä jatkajaa jo hyvissä ajoin.

Äänekosken Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Maria Kokon mukaan nuorilla on paineita kantaa rahaa muualle kuin omalle kylälle.

- Keskusta on meidän murheenkryynimme. Erikoistavarakauppa vähittäisasiakkaille on haasteiden edessä, kun nuoret asioivat verkkokaupoissa eivätkä kaikki vanhemmatkaan suosi paikallisia toimijoita, Kokko toteaa.

Potentiaalia Äänekoskella kyllä olisi, sillä mahdollisia asiakkaita yrityksille on ympäri pohjoista Keski-Suomea. Puolen tunnin matkan sisällä asuu 50 000 ihmistä, jotka täytyisi saada asioimaan paikallisiin yrityksiin ja käyttämään äänekoskelaisia palveluja. Digitalisaation mukanaan tuomassa murroksessa on myös mahdollisuuksia, jotka yrittäjien täytyisi osata hyödyntää.

- Aika lailla kaikilla aloilla on pohdittava uusia toimintatapoja. Sähköisen kulttuurin lisääntyessä henkilökohtaisen räätälöitävän palvelun ja sosiaalisten kontaktien merkitys kasvaa, Kiuru pohtii.

- Biotuotetehtaan rakennusprojekti on tuonut hyvää pöhinää kaupunkiin ja yrityskartalle. Tehtaan valmistuttua yrittäjien olisi tärkeä nähdä, mitä mahdollisuuksia tulevaisuudella on heille tarjota. Pienten yritysten kannattaisi myös miettiä mahdollisia yhteistyökuvioita.

Äänekoskelle rekisteröityneitä yrityksiä on yli 1100 kappaletta.

Äänekoskella toimii myös useita yrityksiä, joiden kotipaikka on joku muu.

Tähän mennessä vuonna 2017 Äänekoskella on aloittanut 42 uutta yritystä ja lopettanut 26 yritystä.

Eniten on rakennusalan ja siihen liittyvien asennus- ja huoltotöitä tarjoavia yrityksiä, kuljetusalan yrityksiä sekä erilaisia alihankintayrityksiä.

Hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten määrä on ollut viime vuosina kasvussa.

Tyypillinen äänekoskelainen yrittäjä toimii toiminimellä tai elinkeinoharjoittajana työllistäen itsensä lisäksi mahdollisesti myös pari muuta työntekijää.