Kaupunginhallitus saa eteensä tuhdin asialistan

Äänekosken kaupunginhallituksella on maanantaina käsiteltävänään 90-sivuinen esityslista. Esillä ovat uudelleen esimerkiksi Hirvimäen asuintonttien myynti yksityiselle yritykselle, vesihuoltoverkoston laajentamisen tukeminen, Suolahden yhtenäiskoulun kustannusarvio sekä nippu kaavoja.

Kymmenen vuoden työn jälkeen Äänekosken osayleiskaava on vihdoin valmistunut ja hallitus aikoo viedä sen valtuuston käsittelyyn 29. toukokuuta. Osayleiskaavalla linjataan Äänekosken kehittymistä vuoteen 2030 asti.

Kaavaan on merkitty viisi erityistä kehittämisaluetta: ydinkeskusta, Kotakennäs, Äänejärvi, Liikuntapuisto ja Tärttämäki.

– Prosessi käynnistyi heti kuntaliitoksen jälkeen ja nyt kun Nelostien linja on varmistunut, saamme kaavan vihdoin vietyä hyväksyttäväksi, toteaa kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen.

Listalla on myös Kotakennään asemakaava I. Hallitus esittää valtuustolle, että asemakaavaksi hyväksytään vaihtoehto, jossa Nelostien varteen sijoitetaan kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä, liikennemyymälä, kolme toimitilarakennuksen tonttia sekä uimarannan tuntumaan asuinalue.

Kotakennään alueen liiketontit kaupunki aikoo hinnoitella niiden rakennusoikeuden mukaan. Tonttien hinnat ovat 30–100 euroa kerrosneliömetriltä sijainnista riippuen. Koko Nelostien kaupunginpuoleisen alueen tonttien hinta on kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa euroa.

Esillä on myös Keski-Suomen Opiston alueen asemakaavaa. Alkuvuodesta 2015 vireille tullut asemakaavamuutos tähtää alueen monipuolisempaan käyttöön myös muuten kuin oppilaitostarkoituksena. Alueella sijaitsee muun muassa suojeltu Yrjö Blomstedtin suunnittelema Keski-Suomen Opiston vanha päärakennus vuodelta 1912.

Keski-Suomen museo esittää, että myös vuonna 1989 rakennettu Suolahti-sali suojeltaisiin. Kaavoittajan vastineessa todetaan, että salilla on paikallisesti merkittävänä kulttuurirakennuksena museoviranomaisen kuulemisvelvoite ja sen myötä edellytykset säilyä ilman erillistä suojelumerkintääkin.

Onkelantien asemakaavaa on tarkennettu kuulemisvaiheessa siten, että asutuksen läheltä on poistettu mahdollisuus rakentaa alueelle jätteiden käsittelytoimintaa.

TeliaSonera Finland puolestaan hakee poikkeuslupaa rakentaa Mörttiin 42 metriä korkea tukiasema langattomien yhteyksien parantamiseksi. Naapurikuuleminen toi yhden muistutuksen, jossa ollaan huolissaan maston aiheuttamasta säteilystä, äänihaitoista kovalla tuulella sekä vaikutuksesta alueella nähdyn liito-oravan elämään.

Koivistoon tulossa alakoulun kaikki luokat ja eskari

Suolahden yhtenäiskoululle lisää rahaa