Moni päättäjä joutuu tarkentamaan sidonnaisuuksiaan Äänekoskella

Äänekosken kaupungin päättäjistä 12 on toistaiseksi saanut sidonnaisuuksiensa suhteen puhtaat paperit tarkastuslautakunnalta. Loput tehdyt sidonnaisuusselvitykset tarkastuslautakunta palautti ilmoitusvelvollisille täydennyksiä ja korjauksia varten.

Tunnollisimmin sidonnaisuutensa ovat tähän mennessä ilmoittaneet lautakuntien jäsenet sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juho Kautto. Sidonnaisuudet puuttuvat myöskin kolmelta johtavalta virkamieheltä, tekninen johtaja Tommi Rautjärveltä, ympäristöpäällikkö Jouni Kurkelalta sekä perusturvajohtaja Saara Kuuselalta, joiden ilmoitukset tarkastuslautakunta on hyväksynyt.

Keskeistä päätösvaltaa kunnissa käyttävät luottamusmiehet ovat kuntalain mukaan velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuutensa, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuuksia voivat olla esimerkiksi osakkuuden yrityksissä tai merkittävä varallisuus.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä.

Äänekoskella esimerkiksi kaupunginhallituksessa istuu yhdeksän jäsentä, joilla kaikilla on varajäsenet. Kapunginhallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitukset joko puuttuvat kokonaan tai niissä on korjattavaa. Lautakuntien puheenjohtajista Tiina Liimataisen ja Pekka Oulin sidonnaisuusilmoitukset on hyväksytty.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ei ole rangaistava teko, mutta se vaikuttaa luottamushenkilöiden poliittiseen luottamukseen.