Osa Kela-sakoista ennaltaehkäistävissä

Äänekosken kaupunki maksoi viime vuonna niin sanottuja Kela-sakkoja yhteensä 1,82 miljoonan euron edestä. Se on yli 70 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015.

Kunnat joutuvat maksamaan valtiolle puolet työttömän työnhakijan työmarkkinatuen kustannuksista, kun tämä on saanut tukea 300 päivää. Kunnan maksama "sakko" kohoaa 70 prosenttiin, jos työtön ei ole työllistynyt, kun työmarkkinatukea on maksettu tuhat päivää.

- Edelleen Kela laskuttaa kaupunkia isolla summalla, mutta suunta on kuitenkin oikea, Äänekosken kaupungin työllisyyspäällikkö Auli Savolainen toteaa.

Yleinen tilanne kaupungissa on hieman kohentunut. Työttömien työnhakijoiden määrä on viimeksi ollut yhtä alhainen neljä vuotta sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta tippui helmikuussa vuodentakaisesta lähes kahdella prosentilla. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut alkuvuoden tilastojen perusteella.

- Samalla myös työvoimaan laskettavien henkilöiden määrä väheni vuodentakaisesta yli 200 henkilöllä. Vaikka työttömien osuus työvoimasta laski, olemme silti hieman jäljessä maakunnan keskiarvosta. Työttömänä työnhakijana oli helmikuussa 1457 henkilöä.

Työmarkkinatukea viime vuonna saaneista työttömistä työnhakijoista yli puolet oli yli 1000-päiväsiä tuen saajia.

Savolaisen mukaan pelkkä työn puute ei ole syynä työttömyyteen vaan taustalla on myös hyvin paljon terveydellisiä syitä etenkin yli 1000-päiväsillä tuen saajilla.

Työllisyyttä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) avulla kunta arvioi yhdessä TE-toimiston ja Kelan kanssa työttömien palvelutarpeet, suunnittelee heille työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaa työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

- Vaikka TYP:in palveluohjaajat lähtevät kädestä pitäen viemään asioita eteenpäin, ovat nämä hitaita prosesseja eivätkä toimet välttämättä poista henkilöä maksulistalta.

- TYP:in piirissä keskitytään erityisesti vaikeasti työllistyviin henkilöihin, Savolainen kertoo.

Aktiivisilla työvoimatoimilla pystytään vähentämään maksettavien sakkojen määrää ja edistämään työllistymistä. Savolaisen mukaan kaupungissa tehdään aktiivisesti töitä työttömyyden vähentämiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan avulla henkilö tippuu maksulistalta ja hänen tilanteensa ja työkykynsä saadaan kartoitettua jatkoa varten.

- Näen kuntouttavan työtoiminnan hyvänä etenkin yli 1000-päiväsissä, sille sen avulla saamme näyttöä siitä miten henkilö voisi mahdollisesti pärjätä terveydentilansa kanssa ja pystymme kartoittamaan todellisen tilanteen ja työkyvyn.

Myös palkkatuella työllistäminen on aktiivista työvoimapolitiikkaa. Äänekoskella työskentelee tällä hetkellä noin 800 henkilöä palkkatuen turvin apuna peruspalvelutehtävissä kuten vanhuspalveluissa.

- Palkkatuen myöntämisedellytykset ovat kiristyneet, eikä työllistettyjen määrä ole ainoastaan meistä kiinni.

Savolaisen mukaan ennaltaehkäisy on avainasemassa pitkäaikaistyöttömyyden ja Kela-sakkojen vähentämisessä. Etenkin nuorten työttömyyteen on puututtava.

- Meidän olisi pystyttävä torppaamaan työttömäksi jääneen työnhakijan joutuminen maksulistalle. Työttömäksi jäänyt työnhakija pitäisi mahdollisimman pian saada haastateltua ja kartoitettua toimet, joilla työllistymistä olisi mahdollista tukea, Savolainen summaa.