Testamentti varmistaa omaisuuden oikeaan osoitteeseen

Moni miettii testamentin tekoa iän karttuessa tai sairauden yllättäessä. Testamentin laatimisen henkinen kynnys voi olla yllättävänkin korkea, mutta testamentti kannattaa tehdä ikään katsomatta, jos hallussa on merkittävää rahallista tai tunnearvoa sisältävää omaisuutta.

– Kuka vain voi menehtyä äkillisesti, joten testamentti kannattaa laatia aina kun kyseessä on merkittävä omaisuus, Asianajajatoimisto Kurikka&Hirvosen asianajaja Vesa Hirvonen summaa.

Usein testamentin tekoa aletaan pohtia 40-50 ikävuoden paikkeilla, mutta nuorempienkin on syytä laatia testamentti, jos perheeseen on syntynyt lapsia. Avoparien ja uusperheiden kannattaa laatia testamentti, jos parilla on merkittävää omaisuutta.

– Testamentilla pystytään turvaamaan kaikkien osapuolien tulevaisuus.

Testamentin avulla toteutetaan testamenttaajan oma tahto omaisuudenjaossa. Testamentista huolimatta lakiosa, eli puolet omaisuudesta, menee lähes aina rintaperillisille.

– Testamentin avulla pystytään ohjaamaan omaisuus vainajan haluamalla tavalla, Hirvonen muistuttaa.

 

Monet perintöriidat voitaisiin välttää testamentilla. Erityisjälkisäädöksen avulla tietty esine tai asia saadaan kuitenkin määrättyä tietylle taholle ja omaisuus jaettua halutulla tavalla.

– Testamentin avulla tärkeät kesäasunnot tai maatilat saadaan osoitettua sellaiselle ihmiselle, joka osaa arvostaa hänelle annettua omaisuutta. Jos testamenttia ei ole, lähtökohta on, että kaikille perillisille kuuluu osuus esimerkiksi kiinteistöstä. Silloin jokaiselle perilliselle kuuluu lähtökohtaisesti murto-osa esimerkiksi kesäpaikasta.

Riitojen välttämiseksi testamentissa voidaan myös rajata aviopuolisoiden avio-oikeutta perittyyn omaisuuteen.

– Nykyään avio-oikeuden rajaus on yleistä. Sen avulla peritty omaisuus saadaan yleensä pidettyä suvussa ja vältetään omaisuuden päätyminen perillisen puolisolle tai jopa puolison suvulle, Hirvonen toteaa.

Jos henkilöllä ei ole serkkuja läheisempiä perillisiä, menee testamenttaamaton omaisuus valtiolle.

– Tällaisessa tilanteessa kannattaa ehdottomasti laatia testamentti. Omaisuutta ei tarvitse osoittaa sukulaisille tai kenellekään henkilölle, vaan sen voi ohjata vaikka itselle tärkeän järjestön tai yhdistyksen toimintaan.

 

Testamentin voi laatia omin avuin, mutta lainvoimaisuuden varmistamiseksi apuna kannattaa käyttää asiantuntijaa. Asiantuntijaa kannattaa käyttää etenkin silloin, jos testamentin muotoseikat arveluttavat tai omaisuuden omistussuhteet ovat monimutkaiset. Testamentti on aina mahdollista perua tai sitä on mahdollista muuttaa.

– Testamentti on muotomääräinen asiakirja, joka ei väärin tehtynä päde. Testamentin tekemiseen ja täytäntöönpanoon voivat vaikuttaa muun muassa aviovarallisuussäännökset, muissa lahjakirjoissa tai testamenteissa olevat määräykset ja perintökaaren säännökset testamentin tulkinnasta. Lisäksi testamentilla voidaan vaikuttaa myös perintöverotukseen eli vähentää perintöveroja, Hirvonen summaa.

 

Puolisoiden kannattaisi tehdä testamentit yhtä aikaa, jotta kummankin omaisuus ja velat saataisiin kartoitettua mahdollisimman tarkasti. Usein ilman asiantuntijaa laaditussa aviopuolisoiden testamenteissa ei ole huomioitu avio-oikeutta, jolloin saatetaan testamentata varoja, jotka eivät lopulta osituksen jälkeen edes kuulu testamentin perusteella jaettavaan varallisuuteen.

– Usein ilman lakimiestä tehdyt testamentit voivat olla epämääräisiä, vainajan tahto ei käy niistä ilmi tai testamentissa on määräyksiä, joita ei pystytä toteuttamaan.