Vanhan sellutehtaan purkaminen on käynnissä

Metsä Groupin Äänekosken vanhaa sellutehdasta puretaan täyttä päätä. Tehtaasta puretaan lähes kaikki koneet ja rakennukset. Ainoastaan kuivauskone ja korjaamorakennus jäivät biotuotetehtaan käyttöön.

Purkutöissä edetään osastoittain, ja työt käynnistyivät jo kesäkuussa vanhan jätevedenpuhdistamon purkamisella. Myyntineuvottelut tehtaan yksittäisten laitteiden osalta ovat käynnissä, ja joitakin yksittäisiä kauppoja on tehty.

Purussa syntyvä kierrätyskelpoinen materiaali menee hyötykäyttöön. Kierrätyskelvoton materiaali loppusijoitetaan purku-urakoitsijan valitsemalle, voimassa olevien asetusten mukaiselle jätehuoltoalueelle.

Purettavien rakennusten tilavuus on yhteensä noin 400 000 kuutiota, eli kyseessä on noin neljä kertaa eduskuntatalon kokoinen rakennus. Purettavaa metallia on yhteensä noin 25 000 tonnia ja betonia noin 80 000 tonnia.

Purkutoimintaa tehdään arkipäivisin kello 6-22. Turvallisen liikkumisen ja työnteon varmistamiseksi on työmaa-alueelle ulkopuolisilta pääsy kielletty. Purkutoiminnasta on laadittu purku- ja turvallisuussuunnitelma.

Tehtaan purkamisesta vastaa Metsä Fibre Oy, ja pääurakoitsijana toimii Delete Finland Oy. Purkuprojektia johtaa Esko Turunen.

Vuonna 1985 käyttöönotettu Metsä Groupin Äänekosken sellutehdas pysäytettiin elokuun puolivälissä uuden biotuotetehtaan käynnistyessä. Purkuprojekti on valmis maaliskuussa 2019.