Finanssivalvonnalle uusi työkalu – voi vaatia pankeilta lisäpääomaa

Nordean pääkonttorin muutto kasvattaa Suomen pankkisektoria tuntuvasti.

Finanssivalvonta on saamassa uuden välineen Suomen rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi. Hallitus esittää, että Finanssivalvonta saa mahdollisuuden vaatia pankeilta ja sijoituspalveluyrityksiltä lisäpääomia. Tällä niin sanotulla järjestelmäriskipuskurilla pyritään kattamaan riskejä, joita pankkijärjestelmän rakenteesta voi aiheutua.

Suomen pankkijärjestelmän koko suhteessa kansantalouteen kasvaa olennaisesti, kun Nordea siirtää pääkonttorinsa tänne.

– Pankkikriisit tekevät todella pahaa jälkeä kuluttajille, yrityksille ja koko taloudelle. Suomen pankit ovat hyvässä kunnossa ja hoitaneet asioitaan vastuullisesti. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä vaarallisia epätasapainotiloja. Valtion tehtävänä on kuitenkin varmistaa, että riittävät vakaustyökalut ovat tarvittaessa käytettävissä, perusteli valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Lakiuudistus tekee lisäpääomien vaatimisen mahdolliseksi, mutta niitä ei oteta automaattisesti käyttöön. Finanssivalvonta päättää, milloin lisätoimia tarvitaan. Normaalioloissa pankit ja sijoituspalveluyritykset voivat jatkaa entiseen tapaan.