Kainuussa talvehtii noin 750 metsäpeuraa

METSÄPEURA Tämän kevään lentolaskentojen perusteella Kainuussa talvehtii noin 750 metsäpeuraa. Noin 11 prosenttia havaituista metsäpeuroista oli vasoja. Vasamäärä on hieman alhaisempi kuin viime syksyn vasatuottolaskennat antoivat odottaa. Kainuun metsäpeurakanta on laskenut alle puoleen 2000-luvun alun huippuvuosista. Kolmen viime vuoden ajan määrä on pysynyt suhteellisen vakaana.

Metsäpeuraa tavataan koko maailmassa vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Suurimmat esiintymät ovat Kainuussa ja Suomenselän alueella. Suomenselän kanta on 1  200–1  400 yksilöä.