Mitä kunnassasi päätetään?

Kiinnostaako sinua, millaisia päätöksiä oman kuntasi päättäjät tekevät? Haluaisitko kenties yrittää vaikuttaa sinulle tärkeisiin asioihin ennen kuin luottamushenkilöt päättävät niistä?

Kuntalain mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista ja asioiden käsittelystä - sen lisäksi, että kerrotaan jo tehdyistä ratkaisuista.

Kunnissa päätösvaltaa on viranhaltijoillakin, mutta isoimmista asioista päätetään luottamushenkilöiden muodostamissa lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Näistä ainoastaan valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia.

NYKYAIKAINEN ja helppo tapa tiedottaa etukäteen päätettävistä asioista on kertoa niistä internetissä. Varsin monet kunnat julkaisevatkin kokousten esityslistat etukäteen verkkosivuillaan.

Jo varsin pikainen selailukierros Keskisuomalaisen levikkialueen kuntien kotisivuille kuitenkin näyttää, että monet kunnat julkaisevat kokouksista verkossa vain jälkeenpäin pöytäkirjat - eivätkä kaikki kunnat edes niitä.

Jos pöytäkirjat osataan panna nettiin, esityslistojen puuttuminen kielii siitä, ettei kuntalaisille haluta antaa edes mahdollisuutta tutustua päätettäviin asioihin etukäteen.

Ketkä eivät halua? Viranhaltijat, jotka päätöksiä valmistelevat ja esittelevät vai luottamushenkilöt, jotka kuntalaisten puolesta päätöksiä tekevät?

Entä miksi? Siksikö, että asioista voisi syntyä keskustelua? Siksikö, että joku voisi vastustaa suunnitelmia? Ei kai siinä mitään pahaa olisi, onhan meillä Suomessa sananvapaus.

ASIOIDEN esittelyssä ja päätöksissä viitataan tuon tuostakin myös liitteisiin, joita vain harvat kunnat julkaisevat verkkosivuillaan.

Aivan liian usein asiat myös esitellään hyvin kapulakielisesti ja vaikeaselkoisesti. Kokouslistoja lukiessa hiipii joskus mieleen epäilys, ymmärtävätkö edes luottamushenkilöt, mitä ovat päättämässä. Toki asioita selvitetään kokouksissa myös suullisesti.

SEURAAN Keskisuomalaisen aluetoimittajana neljän kunnan päätöksentekoa. Tavoitteenani on tämän lehden välityksellä kertoa jo etukäteen, millaisia heitä koskevia asioita on tulossa päätettäviksi ja seurata, mitä niistä päätetään.

Etukäteen kertominen vain on todella vaikeaa, jos esityslistoja ei julkaista netissä ja tieto kokouksesta tulee toimitukseen vain tunteja ennen päätöksentekoa, kokouksen jälkeen tai jää tulematta.

Toimittajalla on hyvin matala kynnys kysyä lisätietoja tai pyytää kokousasioiden liitteitä viranhaltijoilta, mutta onko muilla? Jos tiedon saanti on välillä hankalaa ammattitoimittajallekin, on se tehty kohtuuttoman vaikeaksi kuntalaisille.

Onneksi joidenkin kuntien kotisivuilla kerrotaan lyhyesti selvällä suomen kielellä ainakin tärkeimmistä päätöksistä. Vielä parempaa palvelua olisi, jos vastaavalla tavalla esiteltäisiin säännöllisesti myös päätettäviksi tulevia asioita.

Kirjoittaja on Keskisuomalaisen aluetoimittaja Saarijärvellä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.