Mainos: Alva

Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta ja saat parasta keskisuomalaista uutispalvelua.

Senaatti-kiinteistöt vähentävät päästöjä Jyväskylässä siirtymällä vihreään lämpöön

Jyväskylässä seitsemän Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimaa rakennusta siirtyi keväällä käyttämään Vihreää lämpöä, esimerkiksi keskustan Sinetti ja Cygnaeustalo. Enää ympäristön hyväksi tehty arvovalinta ei ole kustannuskysymys, sillä vihreän kaukolämmön hinta on lähes samalla tasolla tavanomaisen kaukolämmön kanssa.

Senaatti-kiinteistöjen Harri Peränen kertoo Alvan Vihreän lämmön tukevan hyvin Senaatti-kiinteistöjen matkaa kohti hiilineutraaliutta.

Mainos | Vihreät tuotteet ja palvelut ovat yrityksille arvovalintoja, jotka auttavat talkoissa ilmastonmuutosta vastaan, eivätkä nykyisin juuri maksa tavallista enempää.

– Vihreän lämmön perusmaksu, huipputehomaksu ja paluuvesihyvitys ovat samat kuin tavallisessa kaukolämmössä. Energiamaksu on hieman kalliimpaa, vain noin 1,5 prosenttia. Nousu on kuitenkin hyvin maltillinen, arvioi Senaatti-kiinteistöjen talotekniikan asiantuntija Harri Peränen.

Senaatti-kiinteistöt on valtion palveluyksikkö, joka huolehtii valtion kiinteistöistä ja kehittää työympäristöjä. Sen hallinnoimien kiinteistöjen päästöistä noin 80 prosenttia tulee kaukolämmöstä eli talvikaudella lämmityksestä.

Vihreä lämpö tuotetaan Jyväskylän Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitoksilla ympäristöystävällisellä, maakunnallisella puupolttoaineella sekä Mustankorkean biokaasulla.

– Vihreän lämmön hinta on yhtä megawattituntia kohden alvittomana 0,80 euroa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi keskisuurelle vanhalle kerrostalolle, joka kuluttaa vuodessa noin 300 MWh, alle 300 euron lisälaskua vuodessa. Isoista eroista normaaliin lämpötuotteeseen verrattuna ei siis puhuta, mikä on varmasti lisännyt Vihreän lämmön kiinnostusta yleisen hiilineutraaliuskeskustelun ohella, toteaa Alvan tuotepäällikkö Riku Martikainen.

Uusiutuvaa kaukolämpöä on aiemmin ollut parhaiten saatavilla Etelä-Suomessa. Senaatti-kiinteistöillä viime vuonna jo 99 prosenttia pääkaupunkiseudun kiinteistöistä käyttikin vihreää kaukolämpöä ja nyt sama suuntaus on myös Jyväskylässä.

– Meillä Länsi-Suomen alueella ei kaikissa isoissa kaupungeissa edes ole vielä vihreää lämpöä saatavilla. Tämän vuoksi pelkkä Alvan kysely mahdollisuudesta vaihtaa Jyväskylässä Vihreään lämpöön riitti päätökseen. Alva hoiti kaikki vaihtoon liittyvät käytännön asiat, Peränen kiittelee.

Jyväskylässä Vihreän lämmön ovat valinneet myös Valmet Technologies Oy:n Rautpohjan tehdas sekä Jyväskylän seurakunta. Ekologinen lämmitysratkaisu on saatavilla kaikenkokoisiin kiinteistöihin sekä kuluttajille että yrityksille.

– Vihreä lämpö on ollut tuotevalikoimassamme pitkään, mutta ilmastonmuutoskeskustelun myötä kiinnostus sitä kohtaan on kasvanut. Asiakkaamme ovat valveutuneita ja kokevat ekologisuuden myönteiseksi asiaksi myös omassa elämässään, Martikainen kertoo.

Alvan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Lämmöllä, Alva

Katso Senaatti-kiinteistöjen tarina Vihreään lämpöön vaihtamisesta: https://youtu.be/UTVZ-u23ZwQ

Lue lisää lämmitysratkaisuista ja Vihreästä lämmöstä: https://www.alva.fi/kuluttajille/lampo/

Alvan tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030

• Hiilineutraaliudella tarkoitetaan tilannetta, jossa tuote tai palvelu ei muuta ilmakehän hiilipitoisuutta eli toiminnan hiilijalanjälki on nolla. Hiilineutraali tuote tuottaa ilmakehään vain sen verran hiilipäästöjä kuin se pystyy sitomaan niitä ilmakehästä. Tällöin toiminta ei vaikuta ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksiin ja tätä kautta ilmaston lämpenemiseen.

• Merkittävin osuus Suomen kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennetusta ympäristöstä, liikenteen osuus on noin 20 prosenttia. Kiinteistöjen päästöistä suurin osa syntyy lämmityksestä. Toimitilojen lämmityskausi kestää 4–5 kuukautta, asuinrakennuksissa hieman enemmän.

• Alva kehittää koko ajan uusia ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi Vihreä lämpö sekä lämmön varastointi, hukkalämmön hyödyntäminen sekä erilaiset hybridiratkaisut, jotka yhdistävät kaukolämpöä ja lämpöpumppuja. Myös biokaasun ja geolämmön mahdollisuuksia selvitetään. Lisäksi merkittävänä asiana vähennetään oman tuotannon ominaispäästöjä.