Mainos: Työterveys Laine

Kiitos, että olet tilaajamme! Olet mukana turvaamassa laadukkaan journalismin tulevaisuutta ja saat parasta keskisuomalaista uutispalvelua.

Etätyöskentelykin kuormittaa – riittävätkö esimiesten eväät avun antamiseen?

Etätyöaika on ravistellut työhyvinvoinnin johtamista. Työterveys Laineella on tartuttu etätyön aiheuttamiin hyvinvointihaasteisiin.

Mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat pian yleisin syy poissaoloille. Koronavirus- ja etätyöaika ovat kuormittaneet työntekijöiden jaksamista.

Mainos | – Mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvien poissaolojen määrä jatkaa kasvuaan ja tulee ohittamaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuvien poissaolojen määrän lähitulevaisuudessa. Tällaista kehitystä olisi tosin ollut odotettavissa ilman etätyö- ja korona-aikaakin, sanoo Työterveys Laineen toimitusjohtaja Jarno Pylkkänen.

Koronavirus ja etätyö ovat kietoutuneet niin vahvasti yhteen, että niiden vaikutuksia on toisinaan vaikeaa erottaa toisistaan. Jos kuitenkin etätyön irrottaa koronaviruksesta, Pylkkänen näkee paljon positiivista: työntekijälle etätyö tuo uuden vaihtoehdon työskentelyvalikoimaan. Lisäksi se mahdollistaa aiempaa yksilöllisempiä tapoja tehdä töitä, kun työntekijä voi rytmittää ja aikatauluttaa työpäiviä entistä vapaammin.

– Siirtymä kokopäiväisestä toimistotyöstä etätyöhön vauhdittui koronaviruksen myötä huomattavasti, mutta murros oli jo ovella ennen koronaakin, arvioi Pylkkänen.

Työterveys Laineella on haluttu madaltaa kynnystä olla yhteydessä työterveyteen myös kotoa käsin. Erilaisia yhteydenottotapoja on lisätty ja etäpalvelut on otettu asiakkaiden keskuudessa vastaan ilolla.

– Olemme oppineet käyttämään erilaisia palveluja enemmän etänä, myös työterveyteen liittyen. Aina ei tarvitsekaan tavata kasvokkain – pyrimme tekemään asioimisesta niin helppoa kuin mahdollista, kertoo Pylkkänen.

Tutustu Työterveys Laineen palveluihin

Työterveys Laineen etävastaanotot on otettu ilolla käyttöön asiakkaiden keskuudessa.

Etätyöaikana henkilöstön pulssilla oleminen on haastavaa

Siirtymä pääsääntöiseen etätyöskentelyyn ei ole sujunut työpaikoilla aivan mutkitta.

– Työterveyden vastaanotoilla etätyöskentely näkyy esimerkiksi diagnooseissa. Yksinäisyyteen ja jaksamiseen liittyvät haasteet ovat lisääntyneet, Pylkkänen jatkaa.

Työntekijän lisääntynyt vapaus omasta työskentelystään tuo mukanaan myös vastuuta. Etätyössä työntekijältä vaaditaan aiempaa enemmän itseohjautuvuutta ja kykyä tunnistaa itselle sopivimmat tavat tehdä töitä.

Kun vastuu työn tauottamisesta sekä työ- ja vapaa-ajan erottamisesta on entistä enemmän työntekijällä, ovat myös esimiesasemassa työskentelevät joutuneet opettelemaan uusia tapoja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen.

– Aiemmin esimies pystyi toimistolla aistimaan tunnelmaa ja jaksamista. Nyt on kysyttävä suoraan, että ”miten voit, onko kaikki hyvin?”.

Etätyöaikana henkilöstön pulssilla olemisesta on tullut paljon haastavampaa, sanoo Pylkkänen.

Pylkkänen korostaa, että suoraan kysyminen on positiivinen asia: se opettaa sekä esimiestä, mutta myös työntekijöitä sanoittamaan omaa vointiaan tarkemmin.

Etätyö on auttanut esimiehiä huomaamaan työntekijöiden yksilölliset tarpeet yhteydenpidolle: toiselle riittää kuulumisten kysyminen kerran kuussa, joku kaipaa sitä päivittäin – etäaikana yksilölliset tarpeet on ollut helpompi havaita ja reagoida niihin.

Myös esimiehet itse ovat olleet uuden edessä opetellessaan työhyvinvoinnin johtamista etänä. Etenkin yhteisöllisyyden ylläpitäminen on haasteellista, jos työpaikalla ei olla fyysisesti yhdessä.

Työterveys Laineella on tartuttu myös esimiesten haasteisiin – huolipuhelimen avulla esimiehet saavat nopeasti apua työterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja tukea omaan jaksamiseensa Laineen asiantuntijoiden avulla.

Lue lisää Työterveys Laineen palveluista työntekijöille, esimiehille ja yrittäjille.

Työterveys Laine on keskisuomalainen ja paikallisesti toimiva työterveyshuolto. Palvelemme erikokoisia yhteisöjä ja yrityksiä sekä maatalousyrittäjiä Keski-Suomen alueella 13 eri paikkakunnalla – lähellä, ammattitaidolla ja luotettavasti.