Jyväskylän yliopisto valitsi uudet dekaanit

Jyväskylän yliopiston seitsemän tiedekuntaa ovat valinneet uudet dekaaninsa eli tiedekuntien johtajat elokuussa alkavalle kolmivuotiselle toimikaudelle. Valinnat ovat voimassa kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa.

Humanistinen tiedekunnan dekaaniksi valittiin professori Petri Karonen historian ja etnologian laitokselta. I varadekaaniksi professori Minna-Riitta Luukka kielten laitokselta ja II varadekaaniksi professori Raine Koskimaa taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta.

Informaatioteknologian tiedekunnan dekaaniksi on valittu professori Tommi Kärkkäinen tietotekniikan laitokselta ja varadekaaniksi professori Airi Salminen tietojenkäsittelytieteiden laitokselta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaaniksi valittiin professori Marjatta Lairio opettajankoulutuslaitokselta ja varadekaaniksi professori Jouni Viiri opettajankoulutuslaitokselta.

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan dekaaniksi valittiin professori Lasse Kannas terveystieteiden laitokselta. I varadekaaniksi professori Keijo Häkkinen liikuntabiologian laitokselta ja II varadekaaniksi professori Lauri Laakso liikuntatieteiden laitokselta.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunnan dekaaniksi professori Matti Manninen fysiikan laitokselta ja varadekaaniksi professori Raimo Alén kemian laitokselta.

Taloustieteiden tiedekunnan dekaaniksi professori Jukka Pellinen taloustieteiden laitokselta ja varadekaaniksi professori Kari Heimonen taloustieteiden laitokselta.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunnan dekaaniksi professori Anita Kangas yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta ja varadekaaniksi professori Jaakko Seikkula psykologian laitokselta.