Kalmari ei luovu koulustaan

Kalmarin kyläläiset eivät tyydy Saarijärven kaupunginvaltuuston kesäkuiseen päätökseen, jonka mukaan Kalmarin kyläkoulu lakkautetaan syksyllä 2015.

Kymmenien kyläläisten allekirjoittamassa valituksessa vaaditaan, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää valtuuston tekemän päätöksen ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi.

Valituksen mukaan valtuusto ylitti toimivaltansa käsitellessään palveluverkkoa ja sen kaikkia kuntatalousvaikutuksia. Valittajien mukaan valtuusto päätti asiasta ilman, että se olisi tehnyt perusteelliset ja luotettavat talouslaskelmat eri vaihtoehdoista.

Ennusteiden mukaan syksyllä 2015 Kalmarin kaksiopettajaisessa koulussa on 24 oppilasta ja Kolkanlahden koulussa 19. Sen jälkeen Kalmarin koulun oppilasmäärä on nousussa.

Valituksessa huomautetaan hallinto-oikeudelle, että valtuuston tekemä koulun lakkauttamispäätös poikkeaa sekä sivistyslautakunnan että virkavastuulla toimivan kaupunginjohtaja Janne Kinnusen esityksestä.

Valituksessa arvellaan, että lakkauttamispäätökseen vaikuttivat enemmän valtuutettujen asuinpaikat kuin kunnan talouden ja toiminnan aito kehittäminen.

Voisi toimia laajemminkin?

Kalmarissa kouluasioita katsotaan myös tulevien kuntarakenneuudistuksien näkökulmasta. Kalmari on lähellä Karstulan rajaa ja koulu voisi hyvän sijaintinsa vuoksi toimia laajemminkin seutukunnan kouluna sekä sivistys- ja ruokapalvelukeskuksena.

Ensisijaisesti kyläläiset pitävät kiinni omasta koulustaan, mutta jos toivottuun tulokseen ei päästä, kyläläiset näkevät yhtenä vaihtoehtona viedä lapsensa Karstulan puolen kouluihin.

– Kyllä sellaisiakin puheita on sivulauseissa kuultu, valituksen allekirjoittanut Venla Parantainen toteaa.

"Päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä"

Valituksessa todetaan lisäksi, että koulun lakkauttamispäätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Perusteluna on tieto, että Mahlulta toimitettua 700 henkilön allekirjoittamaa adressia Mahlun koulun säilyttämisen puolesta ei ole otettu huomioon päätöksiä tehtäessä. Adressi on toimitettu kaupunginjohtajalle lokakuun lopussa viime vuonna.

Mahlun koulu on päätetty lakkauttaa jo vuoden kuluttua ja 25 oppilasta kuljetetaan joko Herajärven kouluun Saarijärven keskustaan tai Pylkönmäelle.

Hallinto-oikeus pyytää Saarijärven kaupungilta lausuntoa Kalmarin kyläläisten tekemään valitukseen. Kaupunginhallitus kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 12. elokuuta.