Puheista tekoihin - Jyväskylän suuri järvi sai kunnostussuunnitelman

Jyväskylä Tuomiojärven tilaa aiotaan parantaa. Tuomiojärvi on osa Keski-Suomen vesistöjen parannusohjelmaa, joka on käynnissä vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on saavuttaa vesistön hyvä ekologinen tila vuoteen 2021 mennessä.

Tällä hetkellä Tuomiojärvi on luokiteltu laadultaan tyydyttäväksi. Veden laadun heikkeneminen johtuu rakennettujen alueiden hulevesistä ja haja-asutuksesta, ilmasta tulevasta kuormituksesta sekä maa- ja metsätaloudesta.

Veden laatua halutaan parantaa, koska järveä käytetään myös raakavesilähteenä. Järvessä esiintyy kesäisin sinilevää ja vaikka veden kuormitus on pienentynyt 2000-luvulla, se on edelleen huolestuttavan suuri.

Kuormitusta saadaan vähennettyä kaavoituksen kautta, jätevesineuvonnalla ja viemäriverkoston kehittämisellä. Myös hulevesien suunnitteluun, kosteikkojen rakentamiseen ja vesiensuojeluun ohjeistetaan tulevaisuudessa perusteellisemmin.

Tuomiojärven kunnostus on jatkoa Tourujoen parannuksille. Kunnostustöillä halutaan parantaa järvien vedenlaatua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja viihtyvyyttä.