Linkolan säätiö osti Linnunlaulun metsän

Kalastaja-kirjailija Pentti Linkolan perustama Luonnonperintösäätiö on ostanut Linnunlaulun metsän Konnevedeltä. Luonnonsuojelualueeksi rauhoitettavan palstan myyjänä oli Samuli Hintikka.

Yli seitsemän hehtaarin perintömetsä kohoaa Konneveden Kärkkäiskylän Papulammien väliseltä kannakselta itäkoilliseen. Se on kuusivaltaista kangasmetsää, vanhimmillaan yli satavuotiasta.

– Kuivemmalla kankaalla on paikoin valtapuuna mänty. Maasto on osin hyvin kivikkoista, eikä metsä siksi ole kovin järeää, vaikka on vanhaa ja koskematonta, kuvaillaan Luonnonperintösäätiön tiedotteessa.

– Lehtipuut monipuolistavat Linnunlaulun metsää. Koivua ja haapaa kasvaa sekapuuna metsän länsipäässä, Papulammit yhdistävässä puronotkossa, jossa metsä on aarniomaista lehtoa.

Erityisen runsaasti lehtipuita kasvaa metsän itäisimmässä osassa. Siellä on myös havaittu merkkejä liito-oravan oleskelusta.

Samuli Hintikka tuntee metsän historian yli sadan vuoden takaa. 1900-luvun alussa alueella riehui metsäpalo, jonka jäljiltä on vieläkin näkyvissä palokantoja ja -koroja.

– Kolmannesta metsästä ei ole lainkaan käsitelty tulipalon jälkeen. Paloalueille luontaisesti syntyneet metsät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita.

Linnunlaulu on Hintikan ja hänen vaimonsa Marjan metsälle antama nimi, jonka Luonnonperintösäätiö säilyttää suojelualueen nimenä. Linnunlaulu sijaitsee Vaasan ja Kuopion välisen vanhan kantatien molemmin puolin. Tie on lähes poistunut käytöstä ja on hiljenemässä Hytölän kyläläisten kävelyreitiksi.

Neljäs kohde
Keski-Suomessa

Linnunlaulu on Luonnonperintösäätiön 43. suojelualue. Keski-Suomessa säätiön suojelualueista sijaitsee ennestään kolme: Mörkökorpi Saarijärvellä, Metsäpirtti Uuraisilla ja Aittosaari Keiteleellä Viitasaarella.

Luonnonperintösäätiö saa varansa yksityisistä lahjoituksista. Metsien suojeluun voi osallistua ostamalla palan ikimetsää tai antamalla sellaisen merkkipäivä- tai joululahjaksi. Säätiössä toimii myös säännöllisiä kummilahjoittajia.

Nykyisin 80-vuotias Pentti Linkola perusti säätiön vuonna 1995. Säätiön pesämunana oli perustajan lahjoittamat 400 000 markkaa (vajaat 70 000 euroa). Linkola toimii yhä hallituksen puheenjohtajana.