Pientä valontuiketta, mutta yrityksissä on yhä huoli työpaikoista

Pienten ja keskisuurten yritysten työllistämisodotukset ovat Keski-Suomessa varovaisesti myönteisemmät kuin Suomessa keskimäärin, mutta huoli työpaikkojen säilymisestä on yhä ilmassa. Myönteisten ja kielteisten odotusten erosta kertova saldoluku on Keski-Suomessa kaksi, kun se koko maassa on nolla.

Tiistaina julkistetun pk-yritysbarometrin mukaan työllistämisen suurimmaksi esteeksi ovat nousseet yhä voimakkaammin työn sivukulut ja palkka. Kysynnän riittämättömyys on toiseksi suurin työllistämisen este. Keski-Suomessa on maata keskimäärin enemmän sopeuttamistoimena käytetty lomautuksia ja työaikajärjestelyjä irtisanomisten sijaan.

Suhdanneodotukset koko maassa ovat entisestään heikenneet, mutta Keski-Suomessa on kuitenkin varovaista myönteisyyttä maan keskiarvoon verrattuna.

Peräti 25 prosenttia Keski-Suomen pk-yritysbarometrin vastaajista ilmoittaa joutuneensa maksuvaikeuksiin kolmen viime kuukauden aikana. Luku on suurempi kun koko maan keskiarvo (19 prosenttia).

Jopa 42 prosenttia pk-yrityksistä Keski-Suomessa haluaa kasvaa vaikka investointiodotukset ovat ennätysalhaalla.