Sisä-Suomen sairaala loppuu toukokuussa

Sisä-Suomen sairaalan toiminta psykiatrisena sairaalana päättynee jo toukokuussa eikä vasta ensi vuonna.

Suolahdessa sijaitseva psykiatrinen Sisä-Suomen sairaala piti aiempien suunnitelmien mukaan lopettaa ensi vuoden loppuun mennessä. Kiinteistössä toimiva viimeinen sairaalaosasto aiotaan lakkauttaa toukokuun loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee lopetusesitystä keskiviikkona.

Sairaanhoitopiirillä on nyt sairaalassa noin 40 tointa, joista runsas kolmannes kuuluu ravintohuollosta puhtaudesta ja tekniikasta vastaaviin tukipalveluihin.

Vakituiselle henkilökunnalle on luvassa työpaikka sairaanhoitopiirin muista yksiköistä.

Ylihoitaja Tarja Niemi sanoo, että sairaanhoitopiirin palveluksessa pysyvät siirtyvät Kangasvuoren sairaalaan Jyväskylään tai avohuollon tehtäviin.

Siirtyjien määrä selviää myöhemmin. Jotkut työntekijöistä työskentelevät Leivoyhtiöiden palveluksessa ja ovat virkavapaalla sairaanhoitopiiristä. Jotkut ovat jäämässä lähiaikoina eläkkeelle.

Ihan kokonaan sairaanhoitopiiri ei poistu omistamastaan sairaalakiinteistöstä. Avohoitotiloihin jää ainakin seitsemän sairaanhoitopiirin työntekijää tehostetun kotihoidon ja kotikuntoutuksen tehtäviin.

Leivoyhtiöt täyttää tiloja


Viime vuoden lopulla sairaalakiinteistöön tuli vuokralaiseksi Leivoyhtiöt Oy, joka ryhtyi täyttämään tyhjentyneitä tiloja. Vuokralaisen tavoitteena on perustaa Suolahteen sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava seitsemän palveluyksikön kokonaisuus, joka tarvitsee ainakin kaikki sairaalan osastotilat. Leivoyhtiöillä on kiinteistössä nyt kaksi asumispalveluyksikköä. Tämän vuoden suunnitelmassa on perustaa kiinteistöön lisää vielä kolme yksikköä.