Vaajakosken koulu sai diplomin esimerkistään

Vaajakosken koululle on myönnetty valtakunnallinen kouluruokadiplomi. Koulu sai diplomin kouluruokailun mainiosta sujumisesta, hyvien ruokailu- ja käytöstapojen edistämisestä, hyvän ravitsemuksen ja tapakasvatuksen toteutumisesta ja koululaisten terveyden edistämisestä.

Vaajakosken koulu on ensimmäinen koulu Jyväskylässä, jolle huomionosoitus on myönnetty.

– Ruokailu on osa kouluissa tapahtuvaa hyvinvointioppimista ja diplomi on yhteistyön saavutus, jota juhlistamme koko koulun voimin, rehtori Seija Nykänen Vaajakosken koululta kiittää.

Vaajakosken koulun osaamisen taustalla on esimerkiksi ruokailuluento, jossa keittiön väki käy läpi ruokailukäytänteet yhdessä koululaisten kanssa. Vaajakosken koulun seiskaluokkalaisten osallistuvat myös Koulu työpaikkana -toimintaan ja he työskentelevät omalla koululla keittiö- ja siivoustehtävissä. Terveelliset ruokailutottumukset ovat myös yksi hyvinvointioppimisen aiheista.

Vaajakosken koululla aloittaa tänä syksynä ruokailutyöryhmä, johon kuuluvat keittiöhenkilökunnan lisäksi terveydenhoitaja, apulaisrehtori ja viisi vaaleilla valittavaa oppilasjäsentä. Ryhmä suunnittelee ja arvioi kouluruokailua, oppilaiden käyttäytymistä ruokailutilanteissa sekä välittää palautetta keittiö- ja opetushenkilökunnalle.

Tilaisuudessa koululla syödään juhlavasti, kuullaan koulun oman bändin musiikkia ja vastaanotetaan diplomi.

Diplomin myönsi Ammattikeittiöosaajat ry.