AL: Supo ratkoo islamin opetuksen kiistoja Tampereella

Suojelupoliisi on ollut mukana selvittämässä islamin opetuksesta kummunnutta kiistaa Tampereella. Aamulehden mukaan erimielisyyksiä syntyi islamin uskontoa opettaneen opettajan ja opetusta saaneiden lasten vanhempien välille tänä syksynä.

Muslimien mielestä opettaja ei opettanut uskontoa oikein eikä välittänyt siitä Koraanin mukaisia arvoja. Kompromissi syntyi, kun Tampereelle palkattiin muslimi islamia opettavan opettajan avuksi uskonnontunnille, Aamulehti kertoo.

Lehden haastatteleman Tampereen perusopetuksen aluejohtajan Tuija Viitasaaren mukaan usein ristiriitoja syntyy, kun ei ymmärretä, että Suomessa opetus on tunnustuksetonta.

Uskonnonopetuksen sisällön linjauksesta vastaa Opetushallitus opetussuunnitelman perusteissa. Taustalla on uskonnonvapauslaki.