Ahtaasti asuvia yhä vähemmän

Ahtaasti asuu yhä vähemmän kotitalouksia, kertoo Tilastokeskus. Viime vuonna enää 9 prosenttia asuntokunnista asui ahtaasti. Vuonna 1989 vastaava luku oli 19 prosenttia.

Koko maassa oli 227?000 ahtaasti asuvaa asuntokuntaa. Asukkaiden määrä oli 937?000.

Poikkeuksena on pääkaupunkiseutu, jossa ahtaasti asuminen jatkoi kasvuaan. Pääkaupunkiseudulla ahtaasti asuvien määrä nousi 10,5 prosenttiin. Ahtaasti asuvien määrä oli alimmillaan vuonna 2006.

Ahtaasti asuvien määrä on yleistynyt etenkin asuntokunnissa, joihin kuuluu vähintään yksi vieraskielinen henkilö.

Ahtaasti asuminen määritellään siten, että huoneistossa asuu enemmän henkilöitä kuin on huoneita.

Suomessa oli viime vuoden lopussa 2,6 miljoonaa asuntokuntaa. Yksinasuvia oli 1,1 miljoonaa.