Ainutlaatuinen hanke: Tourujoki palautetaan vapaasti virtaavaksi uomaksi

Kankaan alueella oleva vesivoimalaitos lakkautetaan, yläpuolisten järvien säännöstely puretaan ja Tourujoki kunnostetaan luonnonmukaiseksi virtavesiuomaksi. Tällaisiin ratkaisuihin päätyy Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma.

Se tarkoittaa, että nykyinen säännöstely päättyy ja jokiuomassa vesi virtaa tulevaisuudessa taas luonnon ehdoin. Luonnonmukaisena elävä joen vedenpinnan korkeus voi vuoden kierrossa vaihdella niukasta purosta tulviviin kevätkuohuihin.

Yksi ennallistamisen tavoitteista on luoda olosuhteet kalojen nousulle, erityisesti järvitaimenelle. Kunnostus voi tuoda joelle myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvinahkiaisen ja kivisimpun.

Ennallistamisen jälkeen kalat pääsevät jälleen nousemaan jokea pitkin ja virkistyskäytön mahdollisuudet paranevat. Vanhoja nivapaikkoja kivetään ja taimenen kutualueita soraistetaan. Myös joen muissa osissa luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille.

Koskimainen maisema voi houkutella muitakin nykyiselle Tourujoelle harvinaisia eläimiä, kuten koskikaroja. Jopa saukolle voi syntyä otolliset olot.

 

Kunnostus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2020, ja kaiken toteuttaminen vie 2–3 vuotta. Kustannusarvio on noin 5,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on harvinainen toimenpide, sillä kaupunkijokia ei tässä laajuudessa ole Suomessa palautettu luonnonmukaiseen tilaan.

Erityisen haasteen 2,7 kilometrin mittaisella joella tuo Kankaan alue, jossa on myös suojeltavia kohteita. Osuus on jyrkkä, ja siihen tulee yhteensä jopa 40 kynnystettyä allasta kalojen nousua varten.

Kankaalta pohjoiseen kohti Palokkajärveä on luvassa isoja muutoksia. Luusua-alueelle, jossa Palokkajärvi vaihtuu joeksi, rakennetaan kiviverhoiltu pohjapato, jonka avulla järven vedenkorkeus säilyy nykyisellään. Palokkajärven ja Kankaan välillä joen vedenpinta laskee, ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi.

 

Tourujoki kohenee muutenkin kuin kalojen näkökulmasta. Tourujoen varren reitistöä kehitetään yhtenäisemmäksi rakentamalla uusia rantapolkuja Koskenharjun kentän ja Kankaan alueen luonnonmukaisen kosken kohdalle.

Jokivarteen on osoitettu oleskelupaikkoja sekä terassi- ja laiturirakenteita. Kankaan alueen luonnonmukaisen koskipaikan ylä- ja alakynnyksellä on rantautumispaikat esimerkiksi melojille.

 

Ramboll Oyj on laatinut yleisuunnitelmaa kaksi vuotta monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Yleissuunnitelman luonnoksia esiteltiin yleisölle jo vuosi sitten, ja ratkaisun peruspiirteet ovat säilyneet samana.

Mukana on virkistyskäyttö ja reittiverkoston kehittäminen, maiseman ja kulttuuriympäristön erityispiirteiden vaaliminen sekä kalan nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen. Myös alueen pitkän vesivoimahistorian näkyvyys halutaan pitää esillä.

Valmis suunnitelma on nähtävillä 5.–26. kesäkuuta, ja sitä koskeva avoin keskustelutilaisuus on keskiviikkona 6. kesäkuuta kello 18 alkaen ammattikorkeakoululla osoitteessa Rajakatu 35.

Yleissuunnitelmaan voi antaa palautetta nähtävilläoloaikana. Suunnitelma hiotaan loppuun nähtävilläolon jälkeen ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan verkosta: www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/tourujoki

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .