Akava: Työttömien opiskelu näyttäytyy lakiesityksessä hämärätoimintana

Hallitukselta vaaditaan pikaisia korjauksia.

Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akava toivoo kiireellisiä korjauksia hallituksen esitykseen työttömien omaehtoisesta opiskelusta. Järjestön mukaan suurin ongelma on, että työttömän opiskelu nähdään lakiesityksessä yhä hämärätoimintana eikä oman osaamisen ja työmarkkina-aseman parantamisena.

Akava katsoo, että lakiesitys voi toteutuessaan jopa tiukentaa työttömien mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun. Esityksen mukaan TE-toimistoille jäisi mahdollisuus määrätä, mikä on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisinta opiskelua ja mikä ei ole.

Akava onkin nostanut työttömyysajan opiskelun hallituksen asettamaan kolmikantaiseen työryhmään, jossa työllisyyttä parantavia toimia kehitetään hallituksen sekä palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen kesken.