Akava haluaa "neuron" nousuun – lounas on naiselle 1,22 kertaa kalliimpi kuin miehelle

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö on käynnistänyt palkkatasa-arvokampanjan.

Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava vaatii, että naisen euron, "neuron", kurssi on saatava vihdoin nousuun. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan naisten ja miesten palkkaero junnaa paikallaan. Naisten kokonaisansiot ovat noin 82 prosenttia miesten kokonaisansioista.

Akava on käynnistänyt palkkatasa-arvokampanjan. Neuro-kampanjan tavoitteena on herättää kaikki vaatimaan "neuron" kurssin nostamista, rakenteellisia muutoksia ja toimintatapojen muuttamista.

– Neurovaluutta N€ konkretisoi sen, mitä palkkaero keskiansioissa käytännössä tarkoittaa. Koska naisen kokonaisansiot ovat 82 prosenttia miehen kokonaisansioista, joutuu hän käyttämään 1,22 neuroa saadakseen valuutalleen katetta yhden euron verran. Näin esimerkiksi lounas maksaa naiselle 1,22 kertaa enemmän kuin miehelle, havainnollistaa tiedotteessa asiantuntija Tarja Arkio Akavasta.

Akava muistuttaa, että epätasa-arvo kertautuu pitkälle tulevaisuuteen. Pienempi palkka tarkoittaa myös pienempää eläkettä.

 

Erot osin selittämättömiä
 

Akavan mukaan palkkaero selittyy vain osin sillä, että miehet suuntaavat paremmin palkatuille aloille sekä johtotehtäviin ja naiset kantavat päävastuuta perheen arjen pyörittämisestä. Esimerkiksi Suomen ekonomien jäsenistössä selittämätön palkkaero on 11 ja Tekniikan akateemisilla noin viisi prosenttia.

– Akava haastaa poliitikot, työnantajat ja työmarkkinajärjestöt tekemään sellaisia rakenteellisia muutoksia, jotka edistävät naisen työmarkkina-asemaa ja ohjaavat naisia vastuullisempiin ja paremmin palkattuihin tehtäviin, sanoo johtaja Maria Löfgren Akavasta.

– Lisäksi miehillä on yhtäläinen vastuu kodista ja lapsista kuin naisilla. Nuoret miehet ovat tähän jo valmiimpiakin, ja rakenteiden pitää heitä tässä tukea.

Akavan mukaan sen hallitus hyväksyi yhteiskuntasopimuksen tällä viikolla osittain juuri siksi, että se korvaisi hallituksen suunnittelemat pakkolait. Pakkolait heikentäisivät naisten työmarkkina-asemaa entisestään. Akavan mukaan Suomen talouden korjaaminen antaa mahdollisuuden korjata myös palkkaeroja.

 

Myös yritykset voisivat hyötyä
 

Keskusjärjestö katsoo, että myös yritykset hyötyvät palkkatasa-arvosta, koska "tutkimusten mukaan se parantaa yritysten tuottavuutta".

– Selittämättömistä, työpaikkatason palkkaeroista päästään eroon, kun tehdään lakisäteiset palkkakartoitukset ja korjataan työpaikkatason vinoumat. Työpaikoilla on otettava käyttöön avoimia, vaativuuden arviointiin perustuvia palkkausjärjestelmiä, esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimuksilla tai paikallisesti sopien, Arkio kehottaa.