Alman lehdet: Puolet suomalaisista haluaisi hylätä sote-uudistuksen

Melkein puolet suomalaisista haluaisi hylätä sote-uudistuksen, selviää Alman lehtien tutkimuksessa. Joka kolmannes kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa, pitäisikö sote-uudistus toteuttaa.

Joka viides vastaajista kannatti hallituksen sote-uudistusta.

Uudistuksen varmimmat kannattajat löytyvät keskustasta, jonka jäsenistä melkein puolet kannattaa sote-uudistusta. Sen sijaan vain alle 30 prosenttia kokoomuksen kannattajista toivoo eduskunnan hyväksyvän sote-uudistuksen.

Uudistus jakaa suomalaisia myös maantieteellisesti. Savo-Karjalan vaalipiirissä noin kolmannes vastaajista kannatti uudistusta. Kriittisimmin uudistukseen suhtautuivat Helsingin ja Pirkanmaan vaalipiirien vastaajat, joista vain 14 prosenttia kannatti uudistusta.