Alman lehdet: Suomalaisten Nato-kannat ennallaan

Ukrainan kriisi ei näytä muuttaneen suomalaisten suhtautumista Nato-jäsenyyteen, selviää Alma Aluemedian teettämästä kyselystä.

Tällä viikolla tehdyn kyselyn mukaan 66 prosenttia kansalaisista vastustaa liittymistä Natoon ja vain noin 18 prosenttia kannattaa sitä. Kyselyyn vastanneista 17 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa. Kielteisimmin jäsenyyden hakemiseen suhtautuvat alle 35-vuotiaat. Tulokset ovat suunnilleen samat kuin Maanpuolustustiedotuksen valtakunnallisissa kyselyissä viime vuosina.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten 752 ihmistä 3.-5. maaliskuuta eli Ukrainan kriisin ollessa jo käynnissä. Koska haastateltavia on alle tuhat, eivät tulokset ole välttämättä tilastollisesti luotettavia. Taloustutkimuksen mukaan virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.