Ammattikoulusta tuskin pääsee tulevaisuudessakaan suoraan yliopistoon

Ammatillisella tutkinnolla tuskin pääsee tulevaisuudessakaan suoraan yliopistoon, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö on toivonut korkeakoulujen valitsevan opiskelijoita myös ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella.

Uutissuomalaisen tekemän kyselyn mukaan harvassa yliopistossa on vielä edes pohdittu ammatillisen tutkinnon ottamista todistusvalintaan. Vain Lapin yliopisto kertoi jo löytäneensä ammatillisen tutkinnon hyödyntämiseen mahdollisuuksia – taiteiden alalla.

– Muille Lapin yliopiston aloille (kasvatusala, oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet) ei ole vielä löydetty selkeää hyödyntämismahdollisuutta. Tätä valmistelutyötä on hyvä jatkaa valtakunnallisesti alakohtaisesti, jotta löydetään yhteiset mahdollisuudet hyödyntää ammatillista toisen asteen tutkintoa valinnoissa, kertoo vararehtori Kaarina Määttä.

Yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamishankkeessakaan ei suunnitella ammatillisen tutkinnon sisällyttämistä tulevaan todistusvalintaan.

– Yliopistojen johto on keskenään pohtinut ja todennut, ettei yliopistoihin todistusvalinnan kautta otettaisi ammattioppilaitoksen todistuksella. Toki opintokelpoisuus edelleen säilyy, kertoo yliopistojen hankkeen projektisuunnittelija Katri Kleemola.

Amispohjalta hakevia siis hyväksytään yliopistoihin tulevaisuudessakin todennäköisesti lähinnä valintakokeiden ja avoimen yliopiston kautta.

– Kyse ei ole siitä, että suhtautuisimme kielteisesti, vaan että meillä on aika vähän sopivia aloja. Teknillisellä puolella voi helpommin ajatella, että diplomi-insinöörin puolelta löytyy se, mihin voi jatkaa, sanoo vararehtori Sari Lindblom Helsingin yliopistosta.

Teknillisissä yliopistoissa ei kyselyn mukaan ole sen enempää suunnitelmia aiheesta kuin muillakaan.

Kyselyyn vastasi 8 yliopistoa 13:sta ja 18 ammattikorkeakoulua 23:sta. Kyselyä ei lähetetty Poliisiammattikorkeakouluun, Maanpuolustuskorkeakouluun, joita uudistus ei koske. Myös Taideyliopisto jäi ulkopuolelle, koska uudistus ei koske taide- ja kulttuurialoja.

Ammattikorkeakouluista suurin osa kiinnostunut

Ammattikorkeakouluista noin kaksi kolmesta kertoo haluavansa valita opiskelijoita tulevaisuudessa suoraan myös ammatillisen tutkinnon arvosanoilla. Lähes joka viides ei ottanut tässä vaiheessa kantaa asiaan.

– Ammattikorkeakoulussa on selkeitä polkuja, kuten lähihoitajakoulutuksesta sairaanhoitajakoulutukseen tai tekniikan alan tai kaupan alan sisällä. Siellä se on ehdottomasti luontevampaa. Ammattikorkeakouluihin myös hakeudutaan enemmän ammatillisen koulutuksen taustalla kuin yliopistoihin. Mutta tavoite on, että myös yliopistot ottavat keinovalikoimaa käyttöön, sanoo opetusneuvos Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamishankkeessa on projektipäällikkö Marko Borodavkinin mukaan tavoitteena, että ammatillinen perustutkinto olisi mukana todistusvalinnassa vuonna 2020. On todennäköistä, että ammatillisen ja ylioppilastutkinnon suorittaneille tulee amk-todistusvalintaan omat kiintiönsä.

Todistuksia moneen lähtöön

Ammatillisen perustutkinnon käyttö todistusvalinnassa on vaikeampaa kuin ylioppilastutkinnon, sanovat monet kyselyyn vastanneet.

– Ammatillisen koulutuksen ensisijainen tarkoitus ei ole valmentaa korkeakoulutukseen, vaan antaa ammatilliset perusvalmiudet, toteaa rehtori-toimitusjohtaja Mervi Vidgrén Savoniasta, jossa amistutkinto aiotaan ottaa todistusvalintaan.

Osa ammatillisen tutkinnon hyödyntämisestä innostuneistakin korostaa, että suora todistusvalinta edellyttää toimivaa pisteytysjärjestelmää. Työtä vaikeuttaa se, että todistukset ovat muuttuneet viime vuosina useaan kertaan.

– Todennäköinen tilanne on se, että ensin kehitetään nykyisiin ja tuleviin tutkintotodistusmalleihin ensimmäisiä pisteluonnoksia ja katsotaan sitten, miten se taipuu vanhempiin todistusmalleihin, kertoo projektipäällikkö Marko Borodavkin.

Osa Uutissuomalaisen kyselyyn vastanneista näkee nykyisten tutkintojen soveltuvan todistusvalintaan kehnosti. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen reformi kuitenkin muuttaa arviointiasteikon kolmiportaisesta viisiportaiseksi, jotta opiskelijoiden välille saataisiin todistusvalintaa varten enemmän eroja.

Suurin haaste ammatillisen perustutkinnon hyödyntämisessä on Birgitta Vuorisen mukaan se, ettei arviointi ole valtakunnallista.

– Ylioppilaskirjoitusten hyödyntäminen ymmärretään selkeämmin, kun se perustuu valtakunnallisesti samoihin periaatteisiin ja myös arvostellaan siinä samassa menettelyssä kaikkia kirjoittajia yhdenvertaisesti kohdellen. Ammatillisella puolella on paljon toimijoita, jotka arviointia tekevät, hän myöntää.

Reformi hajauttaa arviointia entisestään, kun kaikista ammatillisista tutkinnoista tulee näyttötutkintoja, joita arvioimassa on myös työssäoppimispaikan edustaja.

Opiskelijat kiittävät

– Hyvä juttu, arvioi suoraa todistusvalintaa sähkö- ja automaatioasennusopiskelija Evgeni Kretov, 17.

Samaa mieltä ovat opiskelutoveri Paavo Uurasmaa, 17, ja opettaja Kari Ruusula. He arvelevat, että suora todistusvalinta helpottaa hakemista.

Uurasmaa ja Kretov ovat mukana Vantaan ammattiopisto Varian ja Metropolian kokeilussa, jossa opiskelijat suorittavat "amiksen" aikana vuoden AMK-opintoja vastaavat opintopisteet. Tarkoitus on, että opiskelijat jatkaisivat valmistumisensa jälkeen Metropoliaan. Uurasmaa ja Kretov arvioivat, että pelkässä amisopiskelussa korkeakouluun pääsyä voi vaikeuttaa vähäinen matematiikan kurssimäärä. Heidän mukaansa matematiikka keskittyy ammatissa tarvittaviin taitoihin.

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .