Antti Rinne valittiin hallitustunnustelijaksi – näihin kysymyksiin SDP odottaa nyt puolueilta vastauksia

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne alkaa rakentaa hallitusta kahdeksaa eri ilmiötä, kuten ilmastonmuutosta ja koulutusta koskevien kysymysten pohjalta. Vastauksia odotetaan vappuaattona kello 12:een mennessä, mutta Rinteen mukaan puolueet saavat julkistaa vastauksensa sitä ennenkin.

Neljän suurimman puolueen käymien alustavien talouskeskustelujen perusteella Rinne arvioi, että varsinaisten hallitusneuvottelujen aloittaminen saattaa venyä parilla päivällä aiemmin aiotusta päivämäärästä, joka on 6. toukokuuta.

– Keskustelujen perusteella näyttää selvältä, että tarvitaan ehkä muutama päivä tähän alkuun lisää, jotta tiedetään mistä lähdetään liikkeelle. Kaikkien puolueiden, myös pienempien puolueiden kesken käydään talouskeskustelua.

Rinne sanoo, että toimivaan enemmistöhallitukseen tarvitaan kuitenkin ainakin yksi kolmesta SDP:n jälkeen suurimmasta puolueesta eli perussuomalaisista, kokoomuksesta tai keskustasta. Rinne ei halunnut ottaa kantaa, kuinka monta kansanedustajaa enemmistöhallitus tarvitsee tuekseen.

Puolueiden tulee vastauksissaan kuvata, mitä ilmiöistä ajattelevat. Sen lisäksi kustakin kohdasta esitetään täsmentäviä kysymyksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan uudistuksista on näiden lisäksi omat erilliset kysymyksensä. Esimerkiksi maahanmuutosta ja verotuksesta ei ole erillisiä kysymyksiä, mutta niitä sivutaan Rinteen mukaan useiden kohtien alla täsmentävissä kysymyksissä.

Ilmiöitä ovat muun muassa Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden säilyttävä Suomi, Elinvoimainen Suomi, Turvallinen oikeusvaltio Suomi ja Suomi on kokoaan suurempi maailmalla. Lisäksi SDP haluaa tietää puolueiden kantoja Kestävän talouden Suomesta, Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomesta, Oikeudenmukaisesta ja yhdenvertaisesta Suomesta sekä Osaamisesta, sivistyksestä ja innovaatioista.

– Kaikki nämä kysymykset ovat yhtä tärkeitä, Rinne painotti tiedotustilaisuudessa.

Täsmentävissä kysymyksissä kysytään yksityiskohtaisempia kantoja kuten, "oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen".

Vastauksissa esitettyjen kantojen pitää perustua puolueiden kirjallisiin ohjelmiin. Rinne on kertonut SDP:n peilaavan omia vastauksiaan muiden vastauksiin.

Viimeistään 3. toukokuuta aletaan Rinteen mukaan käydä toista tunnustelukierrosta, jossa ovat kaikki puolueet vielä mukana.

Hallituksen hän soisi olevan kasassa 27. toukokuuta mennessä. Päivämäärä ei ole kiveen hakattu, mutta Rinteen mukaan kesäkuun alussa uuden hallituksen olisi hyvä päästä aloittelemaan.

Katso kokonaisuudessaan SDP:n puolueille antamat kysymykset alta.

Hallitustunnustelija Rinteen kysymykset eduskuntaryhmille

"SDP haluaa rakentaa tulevaisuuden Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä. Kysymme seuraavat kysymykset selvittääksemme edellytykset yhteisen hallituksen muodostamiseksi. Pyydämme teitä esittämään puolueenne ohjelma-asiakirjojen perusteella kantanne seuraaviin asiakokonaisuuksiin (kohdat 1-8) ja lisäksi vastaamaan asiakokonaisuuksia täsmentäviin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Lisäksi pyydämme teitä esittämään näkemyksenne sosiaaliturvan uudistamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen (kohdat 9-10).

1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?

Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla?

Mitkä näette keskeisinä keinoina luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi?

2. Suomi on kokoaan suurempi maailmalla

Miten Euroopan unionia tulee kehittää? Mitkä ovat Suomen EU-puheenjohtajuuskauden keskeiset tavoitteet?

Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopolitiikan linjaa?

Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?

Hyväksyttekö tavoitteen Suomen kehitysyhteistyörahoituksen nostamisesta 0,7 prosenttiin suhteessa BKTL:oon? Minkä ajan kuluessa näette tämän mahdolliseksi toteuttaa?

3. Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Kuvatkaa käsityksenne Suomesta oikeusvaltiona ja kertokaa keinot sen vahvistamiseksi. Miten edistäisitte ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa? Millä tavoin olette valmiit kehittämään kansalliskielten asemaa Suomessa?

Mikä on käsityksenne lainvalmistelun laadusta ja oletteko valmiit hyväksymään komiteaperusteisen lainvalmistelun?

Mitkä ovat sisäisen turvallisuuden riskitekijät ja kuinka vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta?

Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen puolustuspolitiikan linjaa?

4. Elinvoimainen Suomi

Näettekö, että Suomi voi ilmastonmuutoksen ja muiden megatrendien ratkaisujen kautta rakentaa itselleen uutta, kestävää vientivetoista kasvua? Näettekö tarpeellisena, että Suomeen laaditaan yhteinen strategia vahvistuvan elinvoiman ja kestävän kehityksen talouskasvun turvaamiseksi? Mitkä olisivat sen pääkohdat?

Millaisilla toimenpiteillä kehitetään metropolialuetta, kasvavia kaupunkiseutuja, seutukeskuksia ja harvaan asuttuja alueita?

Miten varmistaisitte Suomen liikenneinfrastruktuurin ylläpitämisen ja kehittämisen? Mikä on mallinne rahoituksen kehittämiseksi?

5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Miten kehittäisitte työelämää ja sen sääntelyä yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa? Hyväksyttekö työelämän vähimmäisehtojen sääntelyn nykyiseltä pohjalta?

Miten uudistaisitte perhevapaita?

Mitkä ovat keskeiset keinonne miesten ja naisten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseksi?

6. Kestävän talouden Suomi

Millä keinoilla varmistaisitte työllisyysasteen kasvun selvästi yli 75 prosenttiin 2020-luvun aikana?

Kuvatkaa tekijät, joilla julkisen talouden kestävyys turvataan erityisesti väestökehitys huomioon ottaen.

7. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Miten vahvistaisitte hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja ihmisten toimeentulon turvaavia etuuksia? Kuvatkaa erityisesti keinonne, joilla vahvistatte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa. Mitkä ovat keinonne lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi?

Miten rahoittaisitte edellisessä kohdassa kuvaamanne toimenpiteet? Kuvatkaa keinonne konkreettisesti.

Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?

8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tunnistatteko, että kestävän talouskasvun perustan vahvistamiseksi on tehtävä investointeja koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin sekä infrastruktuuriin? Kuvatkaa konkreettiset keinonne.

Tunnistatteko tarpeen, että koko ikäluokan tulisi suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto? Kuvatkaa keinonne tähän pääsemiseksi.

Miten varmistaisitte sen, että jokaisen oppiminen ja osaamisen kehittäminen jatkuu läpi työuran?

Miten edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa?

9. Sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistus edellyttää useampia vaalikausia. Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?

10. Esittäkää lähtökohtanne sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi

Oletteko valmiita osallistumaan sosialidemokraattien johtamaan enemmistöhallitukseen, ja onko teillä osallistumisellenne mahdollisia kynnyskysymyksiä?"

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen VerkkoPlus 1 kk / 9,90 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .