Arkkipiispa: Kirkon palveltava myös samaa sukupuolta olevia aviopareja

Arkkipiispa Mäkinen pitää tärkeänä, että kirkossa ymmärretään avioliittolain muutoksen merkitys seksuaalivähemmistöjen edustajille ja heidän läheisilleen.

Kirkon on palveltava myös samaa sukupuolta olevia aviopareja, sanoo arkkipiispa Kari Mäkinen. Mäkinen pitää tärkeänä, että kirkossa ymmärretään avioliittolain muutoksen merkitys seksuaalivähemmistöjen edustajille ja heidän läheisilleen.

Lainmuutoksen myötä samaa sukupuolta olevat voivat maaliskuun alusta alkaen solmia avioliiton.

Mäkinen puhui avioliittolain muutoksesta avatessaan piispainkokouksen keskiviikkona Helsingissä.

Mäkisen mukaan kirkossa on täysi syy "iloita iloitsevien kanssa".

– Muutos on iloa ja helpotusta tuova askel pitkällä tiellä pois häpeän, arkuuden ja kätkeytymisen maailmasta. Se tuo paljon rakkautta näkyviin, Mäkinen sanoi.

Samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ei ole tällä hetkellä mahdollista. Mäkisen mielestä keskustelun ei tulisi nyt kuitenkaan keskittyä siihen, mitä pappi saa tai ei saa tehdä.

Ihmiset etusijalle

Mäkisen mukaan kukaan ei voi tällä hetkellä varmuudella sanoa, mitä avioliittolain muutoksesta kirkossa lopulta seuraa. Hänen mukaansa on epärealistinen ajatus, että kaikki säilyy kirkossa ennallaan.

Mäkinen arvioi, että papit kantavat tässä tilanteessa vastuutaan palvella samaa sukupuolta olevia pareja eri tavoin. Toiset lähentyvät käytännössä avioliiton siunaamista, kun taas toiset eivät omantunnonsyistä palvele samaa sukupuolta olevaa avioparia. Tällöin Mäkisen mukaan vastuullista on ohjata sellaisen papin luo, jolle palveleminen tässä tilanteessa on luontevaa.

Kirkko ei hänen mukaansa kaadu myöskään siihen tilanteeseen, jossa pappi omantuntonsa ohjaamana toimittaa avioliittoon vihkimisen ohjeista huolimatta.

Olennaista Mäkisen mukaan on, että vastuu ihmisistä kannetaan ja että etusijalla ovat elämänsä tärkeässä juhlassa olevat ihmiset eivätkä papit itse ja kirkon ristiriidat.

– Omasta puolestani haluan vedota, ettei kenenkään avioliittoa asetettaisi kirkkopoliittisen demonstraation tai kamppailun välikappaleeksi. Papin tehtävä on palvella ihmisiä, ei omia tai muiden kirkkopoliittisia päämääriä, Mäkinen painottaa.