Arvio: Liito-orava ei ole enää uhanalainen

Liito-orava, euroopanmajava, karhu ja ilves eivät enää ole Suomessa uhanalaisia nisäkkäitä. Tieto käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen Syken julkaisemasta tuoreesta uhanalaisten nisäkäslajien arvioinnista.

Täysin ohi vaara ei näiden lajien kohdalta kuitenkaan ole. Ne kuuluvat edelleen silmälläpidettävien lajien joukkoon.

Arvioinnissa yhdenkään lajin asemaa ei muutettu aiempaa uhanalaisemmaksi. Niin sanotulta punaiselta listalta poistettiin metsäjänis ja saukko. Punaisella listalla pidetään lajeja, jotka eivät ole uhanalaisia, mutta ovat vaarassa muuttua uhanalaisiksi ilman seurantaa ja toimia niiden hyväksi.

Uhanalaisia lajeja ovat edelleen äärimmäisen uhanalainen naali, erittäin uhanalaiset saimaannorppa, ahma, susi ja lepakkolaji ripsisiippa. Vaarantuneita ovat pikkulepakko ja hilleri. Uhanalaisuus tarkoittaa lajin häviämisriskiä tulevaisuudessa.

Silmälläpidettäviä ovat neljän nyt uhanalaisesta kategoriasta siirrettyjen lisäksi kenttämyyrä, itämerennorppa ja metsäpeura.

Uhanalaisuusarvioinnissa tarkasteltiin 75 Suomessa esiintyvää lajia tai alalajia. Näistä 51 lajilla luokitus säilyi samana kuin aiemmin, kahdeksan luokka muuttui vähemmän uhanalaiseksi. Arviointiin soveltumattomia lajeja oli kuusitoista.

Rauhoitus parantaa tilannetta, metsästys uhkaa

Nisäkäskannat ovat kasvaneet rauhoituksen sekä suojelu- ja hoitosuunnitelmien ansiosta, Syke kertoo.

Uhkia puolestaan ovat laillinen ja laiton metsästys, sivusaaliskuolleisuus ja pieniin populaatioihin liittyvät satunnaistekijät. Ilmastonmuutos vaikuttaa joidenkin lajien, esimerkiksi naalin ja metsäjäniksen, menestymiseen.

Metsien käytön ja metsärakenteen muutoksen katsotaan uhkaavan vain liito-oravan ja metsäkauriin menestymistä.

Uhanalaisten nisäkäslajien arvioinnin toteutti ympäristöministeriön pyynnöstä Suomen nisäkästieteellisen seuran kokoama työryhmä. Arvioinnissa käytettiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kriteereitä ja luokituksia.

Edelliset arvioinnit on tehty vuosina 2000 ja 2010.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Jo kolmannes Suomen lintulajeista on uhanalaisia