Asiakasseteli huolettaa yhä sairaaloita – "Liian laaja"

Valtaosa valinnanvapauslakiluonnokseen lausunnon tähän mennessä antaneista pitää asiakasseteliä liian laajana. Kaikki Suomen viisi yliopistosairaalaa vastustavat setelin nykyistä laajuutta.

Lausuntoaika lakiluonnokseen päättyy tänään perjantaina.

Torstaiaamupäivään mennessä lausunnon oli antanut 305 lausujaa, mikä on yli puolet kaikkiaan noin 500–600 lausunnon antajasta. Lausujia ovat esimerkiksi kunnat, sairaanhoitopiirit, järjestöt ja tietyt yksityishenkilöt.

Lausunnon tähän mennessä antaneista noin 61 prosenttia piti asiakasseteliä liian laajana. Sopivana asiakassetelin näki 22 prosenttia. Liian suppeana seteliä sen sijaan pitää vain noin kuusi prosenttia vastaajista. Lähes 11 prosenttia ei vastannut kyseiseen kohtaan lainkaan.

Asiakasseteleiden laajuuden on nähty olevan yksi kiperimmistä kysymyksistä valinnanvapauslaissa. Setelin laajuudesta on käyty kovaa vääntöä myös keskustan ja kokoomuksen välillä.

Tämänhetkisen valinnanvapauslakiluonnoksen mukaan maakunnan on tarjottava asiakasseteliä varsin laajasti erikoissairaanhoitoon, kuten polikliinisiin kirurgisiin toimenpiteisiin sekä kiireettömään leikkaustoimintaan, jota ei ole keskitetty yliopistosairaalaan tai vastaavaan yksikköön.

Yliopistosairaalat vastaan

Kaikki yliopistosairaalat ovat yhtä mieltä siitä, että asiakasseteli on nykyisellään liian laaja.

– Asiakassetelin piiriin on nyt määritelty 1/2 – 2/3 sairaaloiden toiminnasta. Asiakassetelin näin laaja käyttö romuttaa erikoissairaanhoidon palveluverkoston, johtaa erittäin merkittävään palvelujen saatavuuden ja laadun heikkenemiseen, toteaa muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

HUS lisää, että mikäli suunniteltua asiakasseteliä sovellettaisiin liki kaikkeen kiireettömään leikkaustoimintaan, se johtaisi erittäin todennäköisesti erikoislääkärikatoon yksityiselle puolelle vaarantaen samalla päivystysvalmiuden ylläpidon.

– Jo muutaman vuoden poissaolo päivystävästä toiminnasta johtaa ammatilliseen osaamisen vajeeseen, joka on vaikeasti korjattavissa, varoittaa myös Kuopion yliopistollinen sairaala.

Turun yliopistollinen keskussairaala on sitä mieltä, että maakunnan tulee voida itse arvioida, miten olemassa olevaa julkisen ja yksityisen tuotantokapasiteettia parhaiten hyödynnetään.

Oulun yliopistollinen sairaala näki asiakassetelin myös liian laajaksi, muttei kommentoinut vapaamuotoisesti asiaa.

Myös Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n mielestä nykymuotoinen asiakasseteli vaarantaisi päivystyksen.

– Kiireettömän erikoissairaanhoidon resurssien hajauttaminen

laajasti asiakassetelillä toteutettavaksi edellyttäisi samanaikaista päivystävien sairaaloiden verkon huomattavaa supistamista, järjestö toteaa.

Hyvinvointiala puoltaa

Sen sijaan yksityisiä palveluntarjoajia edustava Hyvinvointialan liitto pitää nykyistä asiakasseteliä liian suppeana.

– Suhtaudumme positiivisesti siihen, että lakiluonnos velvoittaa maakunnat myöntämään asiakassetelin.

– Maakunnille edelliseen esitykseen verrattuna lisätty velvoittavuus ottaa asiakasseteli käyttöön laajassa osassa hoivapalveluja voi parantaa pienten toimijoiden toimintaedellytyksiä, liitto lausuu.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ei halunnut vielä arvioida Uutissuomalaiselle lausuntoja, kun lausuntokierros on kesken

– Lausuntoihin perehdytään tarkkaan, hän vain toteaa.

"Nopeuttaisi hoitoonpääsyä"

Lähihoitajana työskentelevä Mona Högström näkisi mielellään valinnanvapauden toteutuvan.

– Varmasti se nopeuttaisi hoitoonpääsyä.

Helsinkiläinen Högström on itsekin töissä yksityisellä sektorilla. Hän pitää palvelusetelin ideaa hyvänä.

– Haluaisin suoda kaikille tasapuolisesti samanlaisen hoidon, varallisuudesta riippumatta.

Sote-uudistuksen on tarkoitus antaa asiakkaalle vapaus valita yksityinen yritys myös perusterveydenhuollossa.

Diabetesta sairastava Högström kokee kuitenkin saaneensa julkiselta hyvää hoitoa eikä usko vaihtavansa nykyistä terveysasemaansa yksityiseen sote-keskukseen.

– Ehkä jos lääkärini lähtisi pois, sitten miettisin. Hän on ensimmäinen lääkäri, johon todella luotan.

Högström on seurannut sote-uudistusta jonkin verran myös työnsä puolesta ja arvelee, että siinä on vielä tekemistä.

– En ihan heti usko, että se toteutuu määräajan puitteissa!

Tämä sisältö on vain tilaajille.

Tilaa Keskisuomalainen verkko 1 kk / 6 €

Tilaa tästä!

Jos olet jo tilaaja, .